متن آهنگ Rush, Rush از Paula Abdul

- 13 👁Ooh, na na na, na na na translate Ooh, na na na translate You're the whisper of a summer breeze translate You're the kiss that puts my soul at ease translate What I'm saying is I'm into you translate Here's my story and the story goes translate You give love, you get love translate And more than heaven knows translate You're gonna see translate I'm gonna run, I'm gonna try translate I'm gonna take this love right to ya translate All my heart, all the joy translate Oh, baby, baby, please translate Rush, Rush translate Hurry, hurry lover, come to me translate Rush, Rush translate I wanna see, I wanna see ya get free with me translate Rush, Rush translate I can feel it, I can feel you all through me translate Rush, Rush translate Ooh, what you do to me translate And all I want from you is what you are translate And even if you're right next to me translate You're still too far away translate If I'm not inside your arms translate I get dramatic, baby, yes I know translate But I need you, I want you, oh man, I love you so translate You're gonna see translate I'm gonna run, I'm gonna try translate I'm gonna take this love right to ya translate

All my heart, all the joy translate Oh, baby, baby, please translate Rush, Rush translate Hurry, hurry lover, come to me translate Rush, Rush translate I wanna see, I wanna see ya get free with me translate Rush, Rush translate I can feel it, I can feel you all through me translate Rush, Rush translate Ooh, what you do to me translate Rush, Rush translate Hurry, hurry lover, come to me translate Rush, Rush translate I wanna see, I wanna see ya get free with me translate Rush, Rush translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
I can feel it, I can feel you all through me translate Rush, Rush translate Ooh, what you do to me translate When you kiss me up and down translate Turn my senses all around translate Oh, baby, oh, baby translate I don't know just how or why translate But no one else has touched me translate So deep, so deep, so deep inside translate You're gonna see translate I'm gonna run, I'm gonna try translate I'm gonna take this love translate Right to ya, all my heart, all the joy translate Oh, baby, baby, please translate Rush, Rush translate Hurry, hurry lover, come to me translate Rush, Rush translate I wanna see, I wanna see ya get free with me translate Rush, Rush translate I can feel it, I can feel you all through me translate Rush, Rush translate Ooh, what you do to me translate Rush, Rush translate Hurry, hurry lover, come to me translate

Rush, Rush translate I wanna see, I wanna see ya get free with me translate Rush, Rush translate I can feel it, I can feel you all through me translate Rush, Rush translate Ooh, what you do to me translate Rush, Rush translate Na na, na na translate Na na na na translate Rush, Rush translate Na na, na na translate Na na na na translate Rush, Rush translate Na na, na na translate Na na na na translate Rush, Rush translate Na na, na na translate Na na na na translate Rush, Rush translate Hurry, hurry lover, come to me translate Rush, Rush translate Na na, na na translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه