تصویر آهنگ Zabane Negah از Parvaz Homay

متن آهنگ Zabane Negah از Parvaz Homay

آلبوم: Dar Shabe Gisovane To

👁 ٧٠نشود فاش کسی آنچه میان من و توست

تا اشارات نظر نامه رسان من و توست

نشود فاش کسی آنچه میان من و توست

تا اشارات نظر نامه رسان من و توست

گوش کن با لب خاموش سخن میگویم

پاسخم ده به نگاهی که زبان من و توست

روزگاری شد و کس مرد ره عشق ندید

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

حالیا چشم جهانی نگران من و توست

گرچه در خلوت راز دل ما کس نرسید

همه جا زمزمه عشق محال من و توست

این همه قصه فردوس و تمنای بهشت

گفت گویی ز خیال و ز جهان من و توست

نقش ما گو ننگارند به دیباچه عقل

متن آهنگ Zabane Negah از Parvaz Homay

هرکجا نامه عشق است نشان من و توست

سایه زآتشکده ماست فروغ مه و مهروای از این آتش روشن که به جان من و توست

نشود فاش کسی آنچه میان من و توست

تا اشارات نظر نامه رسان من و توست

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background