تصویر آهنگ Nano Dandan از Parvaz Homay

دانلود + متن آهنگ Nano Dandan از Parvaz Homay

آلبوم: Nano Dandan

👁 ٢٠٩یک نفر نان داشت اما بینوا دندان نداشت

یک نفر نان داشت اما بینوا دندان نداشت

آن یکی بیچاره دندان داشت اما نان نداشت

آن یکی بیچاره دندان داشت اما نان نداشت

دانلود آهنگ Nano Dandan از Parvaz Homay

آنکه باور داشت روزی میرسد بیچاره بود

آنکه باور داشت روزی میرسد بیچاره بود

آنکه در ااموال دنیا غرق بود ایمان نداشت

یک نفر نان داشت اما بینوا دندان نداشت

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

یک نفر نان داشت اما بینوا دندان نداشت

آن یکی بیچاره دندان داشت اما نان نداشت

یک نفر نان داشت اما بینوا دندان نداشت

دشت باور داشت گرگی در میان گله بود

گله باور داشت اما من نمیدانم چرا باور سگ چوپان نداشت

یک نفر پالان خر را در میان خانه پنهان کرده بود

یک نفر پالان خر را در میان خانه پنهان کرده بود

آن یکی با بار خر میرفت و خر پالان نداشت

متن آهنگ Nano Dandan از Parvaz Homay

یک نفر نان داشت اما بینوا دندان نداشت

یک نفر فردوس را ارزان به مردم میفروختنقشه ها کو داشت در پندار خود شیطان نداشت

هر کجا دست نیازی بود بر سویی دراز

رعیت بیچاره بخشش داشت اما خان نداشت

یک نفر نان داشت اما بینوا دندان نداشت

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background