متن آهنگ Dar Shabe Gisovane To از Parvaz Homay

آلبوم: Dar Shabe Gisovane To

👁 ٥٣در شب گیسوان تو مست به خواب می روم

مست به خواب این ره پر خم و تاب می روم

بوی تو می کشد مرا سوی تو می کشد مرا

بوی تو می کشد مرا سوی تو می کشد مرا

ای که تو سوی خویش و من سوی سراب می روم

هر شب از آرزوی تو در تب ماه روی تو

در خم و تاب موی تو مست و خراب می روم

در شب گیسوان تو مست به خواب می روم

مست به خواب این ره پر خم و تاب می روم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

بوی تو می کشد مرا سوی تو می کشد مرا

بوی تو می کشد مرا سوی تو می کشد مرا

ای که تو سوی خویش و من سوی سراب می روم

ای که نگاه می کنی بر منو آه می کشم

ای که چو شمع از آتشی عشق تو آب می روم

ماه من آفتاب من باده ی من شراب من

خانه ی روی آب من همچو حباب می روم

در شب گیسوان تو مست به خواب می روم

متن آهنگ Dar Shabe Gisovane To از Parvaz Homay

مست به خواب این ره پر خم و تاب می روم

بوی تو می کشد مرا سوی تو می کشد مرابوی تو می کشد مرا سوی تو می کشد مرا

ای که تو سوی خویش و من سوی سراب می روم

هر شب از آرزوی تو در تب ماه روی تو

در خم و تاب موی تو مست و خراب می روم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background