تصویر آهنگ Only Love Can Hurt Like This از Paloma Faith

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Only Love Can Hurt Like This از Paloma Faith

👁 ٤٨١٩٩
امتیاز ٨.٧ از ٦٢ نظرI tell myself you don't mean a thing من به خودم میگم تو معنی چیزیو نمیدی

And what we got got no hold on me و چیزی که ما داشتیم (بین ما بوده) هیچ اثری روی من نداشته

But when you're not there I just crumble ولی وقتی تو اونجا نیستی ، من فرو میریزم

I tell myself I don't care that much من با خودم میگم که اونقدرام اهمیت نمیدم

But I feel like I die 'till I feel your touch ولی وقتی تو لمسم میکنی ، من حس میکنم انگار دارم میمیرم

Only love, Only Love Can Hurt Like This فقط عشق، فقط عشقه که میتونه به این شکل صدمه بزنه

Only Love Can Hurt Like This فقط عشقه که میتونه به این شکل صدمه بزنه

دانلود آهنگ Only Love Can Hurt Like This از Paloma Faith

Must've been a deadly kiss باید یه بوسه مرگبار بوده باشه

Only Love Can Hurt Like This فقط عشقه که میتونه به این شکل صدمه بزنه

Say I wouldn't care if you walked away میگم که اهمیت نمیدم، اگه تو بری

But every time you're there I'm begging you to stay ولی هر وقت اینجایی، من التماست میکنم که بمونی

When you come close I just tremble وقتی تو میای نزدیک ،من میلرزم

And every time, every time you go و هر وقت، هر وقت تو‌میری

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

It's like a knife that cuts right to my soul مثل یه چاقویی میمونه که مستقیما روح منو میشکافه

Only love, Only Love Can Hurt Like This فقط عشق، فقط عشقه که میتونه به این شکل صدمه بزنه

Only Love Can Hurt Like This فقط عشقه که میتونه به این شکل صدمه بزنه

Must've been a deadly kiss باید یه بوسه مرگبار بوده باشه

Only Love Can Hurt Like This فقط عشقه که میتونه به این شکل صدمه بزنه

Only Love Can Hurt Like This فقط عشقه که میتونه به این شکل صدمه بزنه

Your kisses burning to my skin بوسه های تو پوست منو میسوزونن

Only Love Can Hurt Like This فقط عشقه که میتونه به این شکل صدمه بزنه

But it's the sweetest pain ولی این شیرین ترین درده

Burning hot through my veins که به طرز سوزاننده ای رگهای منو میسوزونه

Love is torture, makes me more sure عشق شکنجه ست، منو بیشتر مطمئن میکنه که

Only Love Can Hurt Like This فقط عشقه که میتونه به این شکل صدمه بزنه

متن آهنگ Only Love Can Hurt Like This از Paloma Faith

Only Love Can Hurt Like This فقط عشقه که میتونه به این شکل صدمه بزنه

Only Love Can Hurt Like This فقط عشقه که میتونه به این شکل صدمه بزنه

Must've been a deadly kiss باید یه بوسه مرگبار بوده باشه

Only Love Can Hurt Like This فقط عشقه که میتونه به این شکل صدمه بزنهOnly Love Can Hurt Like This فقط عشقه که میتونه به این شکل صدمه بزنه

Your kisses burning to my skin بوسه های تو پوست منو میسوزونن

Only Love Can Hurt Like This فقط عشقه که میتونه به این شکل صدمه بزنه

(Only Love Can Hurt Like This) فقط عشقه که میتونه به این شکل صدمه بزنه

Only Love Can Hurt Like This فقط عشقه که میتونه به این شکل صدمه بزنه

(Only love can hurt) فقط عشق که میتونه صدمه بزنه

Save me, save me منو نجات بده ، نجاتم بده

Only love, only love فقط عشق ، فقط عشق

'Cause Only Love Can Hurt Like This فقط عشق میتونه در این حد آسیب بزنه

And must've been a deadly kiss و این باید یه بوسه مرگبار بوده باشه

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background