متن آهنگ Endless Ending از Pallett Band

آلبوم: Endless Ending

👁 ٥٢٧
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرتو بیا ای یار دیرین تو بیا ای شور شیرین که به صحراها و دریاها بباریم

تو بیا ای باد و باران به تنه خشک خیابان شاخه ای از باغه فرداها بکاریم

تو بیا با هم دوباره در شبه سرخ ستاره آسمانی از کبوترها بپاشیم

تو بیا ای خنده ی دور در سحرگاهان پر نور سرخوشو خندان لبو دیوانه باشیم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

تمامه کهکشان نشانه از تو دارد زمان بدونه تو سر گذر ندارد

جهان به اعتبار خنده ی تو زیباست بهشته من همین دقیقه ها همینجاست

تو بیا با من نگارا تازه کن هوای ما را تو بیا ای جان که با تو بزنم دل را به دریا

تو بیا ای یار دیرین تو بیا ای شور شیرین تو بیا تا شب دوباره سر زند ماه و ستاره

متن آهنگ Endless Ending از Pallett Bandتمامه کهکشان نشانه از تو دارد زمان بدونه تو سر گذر ندارد

جهان به اعتبار خنده ی تو زیباست بیا تمام ناتمام ما همینجاست

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background