تصویر آهنگ What About Us از P!nk

دانلود + متن + ترجمه آهنگ What About Us از P!nk

آلبوم: What About Us

👁 ٣٠٧La-da-da-da-da, la-da-da-da-da translate

Da-da-da translate

We are searchlights, we can see in the dark translate

We are rockets, pointed up at the stars translate

We are billions of beautiful hearts translate

And you sold us down the river too far translate

What About Us? پس ما چی؟

What about all the times you said you had the answers? translate

دانلود آهنگ What About Us از P!nk

What About Us? پس ما چی؟

What about all the broken happy ever afters? translate

What About Us? پس ما چی؟

What about all the plans that ended in disaster? پس همه برنامه هایی که به فاجعه ختم شدن چی؟

What about love? What about trust? translate

What About Us? پس ما چی؟

We are problems that want to be solved translate

We are children that need to be loved translate

We were willin', we came when you called translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

But man, you fooled us, enough is enough, oh translate

What About Us? پس ما چی؟

What about all the times you said you had the answers? translate

What About Us? پس ما چی؟

What about all the broken happy ever afters? translate

Oh, What About Us? اوه پس ما چی؟

What about all the plans that ended in disaster? پس همه برنامه هایی که به فاجعه ختم شدن چی؟

Oh, what about love? What about trust? اوه ، پس عشق چی؟ پس اعتماد چی؟

What About Us? پس ما چی؟

Oh, What About Us? اوه پس ما چی؟

What about all the plans that ended in disaster? پس همه برنامه هایی که به فاجعه ختم شدن چی؟

What about love? What about trust? translate

What About Us? پس ما چی؟

Sticks and stones, they may break these bones translate

But then I'll be ready, are you ready? translate

It's the start of us, waking up come on translate

Are you ready? I'll be ready تو آماده ای؟ من آماده میشم

I don't want control, I want to let go translate

متن آهنگ What About Us از P!nk

Are you ready? I'll be ready تو آماده ای؟ من آماده میشم

'Cause now it's time to let them know چون الان وقت اینه که اونا رو هم باخبرکنیم

We are ready, What About Us? ما آماده ایم ، پس ما چی؟

What About Us? پس ما چی؟

What about all the times you said you had the answers? translateSo What About Us? پس ما چی؟

What about all the broken happy ever afters? translate

Oh, What About Us? اوه پس ما چی؟

What about all the plans that ended in disaster? پس همه برنامه هایی که به فاجعه ختم شدن چی؟

Oh, what about love? What about trust? اوه ، پس عشق چی؟ پس اعتماد چی؟

What About Us? پس ما چی؟

What About Us? پس ما چی؟

What About Us? پس ما چی؟

What About Us? پس ما چی؟

What About Us? پس ما چی؟

What About Us? پس ما چی؟

What About Us? پس ما چی؟

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background