تصویر آهنگ Wolves از One Direction

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Wolves از One Direction

آلبوم: Made in the A.M.

👁 ٥٠٢
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرI hear them calling for you می‌شنوم که دارن صدات میکنن

I hear them calling for you می‌شنوم که دارن صدات میکنن

I feel the waves getting started حس میکنم که موج ها دارن شروع میشن

It's a rush inside I can't control این یه تلاطم درونمه که نمیتونم کنترلش کنم

Your eyes keep pulling me in چشمات منو به سمت خودشون میکشن

I know, I know, I know میدونم، میدونم، میدونم

Your friends all talking 'bout me همه دوستات دارن درباره من صحبت میکنن

They say I got no chance at all اونا میگن که من در کل هیچ شانسی ندارم

Your fire is burning deep آتشت توی عمق داره میسوزه

In my soul, my soul, my soul توی روح من؛ روح من، روح من

I ain't up for debating بحثی راجع به من نیست

دانلود آهنگ Wolves از One Direction

Ain't enough for the taking نمیشه گرفتش

You got the world shaking تو کاری کردی کل دنیا بلرزه

In the middle of the night when the Wolves come out توی نیمه های شب، وقتی که گرگ ها میان بیروت

Headed straight for your heart like a bullet in the dark مستقیم به سمت قلبت میرن، عین یه گلوله توی تاریکی

One by one, I gotta take them down تک تک شون، باید شکست‌شون بدم

But you run and hide, ain't goin' down without a fight ما میتونیم فرار کنیم و مخفی بشیم، ولی نمیخوام بدون جنگ تسلیم بشم

I hear them calling for you می‌شنوم که دارن صدات میکنن

I hear them calling میشنوم که دارن صدات میکنن

In the middle of the night when the Wolves come out توی نیمه های شب، وقتی که گرگ ها میان بیروت

Headed straight for your heart مستقیم به سمت قلبت میان

They come straight for your heart اونا مستقیم برای قلبت میان

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

I hear them calling for you می‌شنوم که دارن صدات میکنن

I hear them calling for you می‌شنوم که دارن صدات میکنن

I keep on holding tight now الان دارم محکم به گرفتن ادامه میدم

Cause your body's telling me don't let go چون بدنت داره بهم میگه رهاش نکنم

We're gonna be starting up trouble ما قراره مشکل ساز بشیم

I know, I know, I know میدونم، میدونم، میدونم

It's bringing my demons out فقط شیطان درونم بیرون میاد

More than ever down بیشتر از هر وقتی

Your beauty could start a war زیبایی تو میتونه یه جنگ و شروع کنه!

As you walk in the door وقتی که از در تو میای

I ain't up for debating بحثی راجع به من نیست

Ain't enough for the taking نمیشه گرفتش

We got the world shaking ما دنیا رو به لرزه در میاریم

In the middle of the night when the Wolves come out توی نیمه های شب، وقتی که گرگ ها میان بیروت

Headed straight for your heart مستقیم به سمت قلبت میان

Like a bullet in the dark عین یه گلوله توی تاریکی

One by one, I gotta take them down تک تک شون، باید شکست‌شون بدم

But you run and hide, ain't goin' down without a fight ما میتونیم فرار کنیم و مخفی بشیم، ولی نمیخوام بدون جنگ تسلیم بشم

I hear them calling for you می‌شنوم که دارن صدات میکنن

I hear them calling میشنوم که دارن صدات میکنن

In the middle of the night when the Wolves come out توی نیمه های شب، وقتی که گرگ ها میان بیروت

متن آهنگ Wolves از One Direction

Headed straight for your heart مستقیم به سمت قلبت میان

They come straight for your heart اونا مستقیم برای قلبت میان

I hear them calling for you می‌شنوم که دارن صدات میکنن

I hear them calling for you می‌شنوم که دارن صدات میکنن

I wish it wasn't true آرزو میکنم این حقیقت نداشت

But the whole world's tryna get a piece of you اما دنیا داره سعی میکنه یه قسمت از تو رو مال خودش کنهAnd my heart keeps fighting in this battle of fools و قلب من باید به جنگ با این *** ادامه بده

Gotta make it through, gotta make it through باید از پسش بر بیام، باید از پسش بر بیام

In the middle of the night when the Wolves come out توی نیمه های شب، وقتی که گرگ ها میان بیروت

Headed straight for your heart مستقیم به سمت قلبت میان

Like a bullet in the dark عین یه گلوله توی تاریکی

One by one, I try to take them down یکی بعد از دیگری، باید شکست‌شون بدم

But you run and hide, ain't going down without a fight ما میتونیم فرار کنیم و مخفی بشیم، ولی نمیخوام بدون جنگ تسلیم بشم

I hear them calling for you می‌شنوم که دارن صدات میکنن

I hear them calling میشنوم که دارن صدات میکنن

In the middle of the night when the Wolves come out توی نیمه های شب، وقتی که گرگ ها میان بیروت

Headed straight for your heart مستقیم به سمت قلبت میان

They come straight for your heart اونا مستقیم برای قلبت میان

I hear them calling for you می‌شنوم که دارن صدات میکنن

I hear them calling for you می‌شنوم که دارن صدات میکنن

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background