تصویر آهنگ Walking in the Wind از One Direction

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Walking in the Wind از One Direction

آلبوم: Made in the A.M.

👁 ١٧٦٨
امتیاز ٩.٥ از ٢ نظرA week ago you said to me هفته قبل به من گفتی

"Do you believe I'll never be too far?" "باور میکنی که من هیچوقت خیلی دور نمیشم؟!"

If you're lost, just look for me اگه گم شدی، فقط دنبالم بگرد

You'll find me in the region of the summer stars من رو توی محدوده ستاره های تابستانی پیدا خواهی کرد

Fact that we can sit right *** and say goodbye حقیقتی که ما میتونیم اینجا بشینیم و از هم خداحافظی کنیم،

Means we've already won یعنی ما همینجوری اش هم برنده ایم!

A necessity for apologies between you and me ضرورت خداحافظی بین من و تو

Baby, there is none اوه عزیزدلم وجود نداره

دانلود آهنگ Walking in the Wind از One Direction

We had some good times, didn't we? ما اوقات خیلی خوبی باهم داشتیم مگه نه؟

We had some good tricks up our sleeve ما چندتا ترفند خوب توی آستینمون داشتیم

Goodbyes are bittersweet خداحافظی ها تلخ و شیرین اند

But it's not the end ولی این پایان نیست

I'll see your face again من دوباره چهره تو رو میبینم

You will find me تو من رو پیدا میکنی

And you will find me و تو من رو پیدا میکنی

In places that we've never been توی جا هایی که هیچوقت نرفتیم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

For reasons we don't understand برای دلایلی که هرگز متوجه شون نمیشیم.

Walking in the Wind توی باد راه میریم

Walking in the Wind توی باد راه میریم

Yesterday I went out to celebrate the birthday of a friend دیروز رفتم تا تولد یک دوست رو جشن بگیرم

But as we raised our glasses up to make a toast ولی وقتی که لیوان هامون رو بالا بردیم،

I realized you were missing متوجه شدم که تو نیستی...

We had some good times, didn't we? ما اوقات خیلی خوبی باهم داشتیم مگه نه؟

We wore our hearts out on our sleeve ما قلب هامون رو بر روی آستین هامون میپوشیدیم

Goodbyes are bittersweet خداحافظی ها تلخ و شیرین اند

But it's not the end ولی این پایان نیست

I'll see your face again من دوباره چهره تو رو میبینم

You will find me تو من رو پیدا میکنی

And you will find me و تو من رو پیدا میکنی

In places that we've never been توی جا هایی که هیچوقت نرفتیم

For reasons we don't understand برای دلایلی که هرگز متوجه شون نمیشیم.

متن آهنگ Walking in the Wind از One Direction

Walking in the Wind توی باد راه میریم

Walking in the Wind توی باد راه میریم

I know I'll be your anchor من میدونم که لنگر ات میشم

Just close your eyes and see فقط چشم هات رو ببند و ببینI'll be by your side من کنارت خواهم بود

Any time you're needing me هرموقعی که بهم احتیاج پیدا کنی

You will find me تو من رو پیدا میکنی

And you will find me و تو من رو پیدا میکنی

In places that we've never been توی جا هایی که هیچوقت نرفتیم

For reasons we don't understand برای دلایلی که هرگز متوجه شون نمیشیم.

Walking in the Wind توی باد راه میریم

Walking in the Wind توی باد راه میریم

Walking in the Wind توی باد راه میریم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background