تصویر آهنگ Temporary Fix از One Direction

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Temporary Fix از One Direction

آلبوم: Made in the A.M.

👁 ٣١٥
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرSaw your body language and I know how you're feeling زبان بدنت و دیدم و میدونم چه احساسی داری

You look like the kind of girl that's tired of speaking شبیه اون دخترایی به نظر میرسی که از حرف زدن خسته شدن

Standing with somebody but he doesn't know what you like با یکی وایستادی، ولی اون نمیدونه تو چی دوست داری

You caught my attention, you were looking at me first تو توجه منو جلب کردی، اول داشتی به من نگاه میکردی،

All that I can see's you waking up in my t-shirt تنها چیزی که میتونم ببینم تو در حال بیدار شدن توی تیشرت منی

If you're not hooked on anything right now, I can be your vice اگر برنامه ای نداری(درگیر چیزی نیستی)، همین الان میتونم گناهت باشم

All you need to know is تمام چیزی که باید بدونی اینه که:

You can call me تو میتونی بهم زنگ بزنی

When you're lonely وقتی که تنهایی

دانلود آهنگ Temporary Fix از One Direction

When you can't sleep وقتی نمیتونی بخوابی

I'll be your Temporary Fix من چسب زخمت میشم:) (درمان موقت درد هات میشم)

You control me تو میتونی کنترلم کنی

Even if it's just tonight حتی اگه این فقط برای امشب باشه

You can call me تو میتونی بهم زنگ بزنی

When you feel like وقتی حس میکنی

I'm your good time من لحظات خوبی رو برات رقم میزنم

I'll be your Temporary Fix من چسب زخمت میشم:) (درمان موقت درد هات میشم)

You can own me and we'll call this what you like تو میتونم مالک من بشی و ما اسمشو هر چیزی که تو بخوای میزاریم

Let me be your good night بزار شب خوبی رو برات رقم بزنم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

The night is on your lips and I feel like I'm locked in شب روی لبهاته و من فکر میکنم روشون قفل شدم

There's a million lights, I don't care if they're watching هزار تا نور روی منه، اهمیتی نمیدم که اونا دارن نگاه میکنن

Your body is saying everything, I don't have to read your mind بدنت داره همه چی رو بهم میگه، مجبور نیستم ذهنت و بخونم!

Feel you on my neck while I'm calling a taxi در حالی که دارم تاکسی میگیرم تو رو روی گردنم حس میکنم

Climbing over me while I climb in the backseat همینطوری که داریم روی صندلی عقب میشینیم تو هم روی منی

Now we're taking off, now we're taking it off tonight حالا داریم شروع میکنیم، امشب داریم شروع میکنیم

All you need to know is تمام چیزی که باید بدونی اینه که:

You can call me تو میتونی بهم زنگ بزنی

When you're lonely وقتی که تنهایی

When you can't sleep وقتی نمیتونی بخوابی

I'll be your Temporary Fix من چسب زخمت میشم:) (درمان موقت درد هات میشم)

You control me تو میتونی کنترلم کنی

Even if it's just tonight حتی اگه این فقط برای امشب باشه

You can call me تو میتونی بهم زنگ بزنی

When you feel like وقتی حس میکنی

I'm your good time من لحظات خوبی رو برات رقم میزنم

I'll be your Temporary Fix من چسب زخمت میشم:) (درمان موقت درد هات میشم)

You can own me and we'll call this what you like تو میتونم مالک من بشی و ما اسمشو هر چیزی که تو بخوای میزاریم

متن آهنگ Temporary Fix از One Direction

Let me be your good night بزار شب خوبی رو برات رقم بزنم

We can roll in the darkness, میتونیم توی تاریکی غلت بخوریم

Let me touch you where your heart is بزار جایی که قلبت هست و لمس کنم

And if you're feeling the weakness و اگه این ضعف و حس میکنی

Well, I told you, baby, that you can call me خب من بهت گفتم عزیزم که میتونی بهم زنگ بزنی...

I'll be your Temporary Fix من چسب زخمت میشم:) (درمان موقت درد هات میشم)You can call me تو میتونی بهم زنگ بزنی

You can call me تو میتونی بهم زنگ بزنی

When you're lonely وقتی که تنهایی

When you can't sleep وقتی نمیتونی بخوابی

I'll be your Temporary Fix من چسب زخمت میشم:) (درمان موقت درد هات میشم)

You control me تو میتونی کنترلم کنی

Even if it's just tonight حتی اگه این فقط برای امشب باشه

You can call me تو میتونی بهم زنگ بزنی

When you feel like وقتی حس میکنی

I'm your good time من لحظات خوبی رو برات رقم میزنم

I'll be your Temporary Fix من چسب زخمت میشم:) (درمان موقت درد هات میشم)

You can own me and we'll call this what you like تو میتونم مالک من بشی و ما اسمشو هر چیزی که تو بخوای میزاریم

Let me be your good night بزار شب خوبی رو برات رقم بزنم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background