تصویر آهنگ Perfect از One Direction

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Perfect از One Direction

آلبوم: Perfect

👁 ٢٧٠٢
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرI might never be your knight in shining armour من ممکنه هیچ وقت شاهزاده سوار بر اسب سفید نباشم

I might never be the one you take home to mother شاید هیچ وقت اونی نباشم که خونه پیش مادرت میبریم

And I might never be the one who brings you flowers و من شاید هیچ وقت اونی نباشم که برات گل میاره

But I can be the one, be the one tonight اما میتونم اون فرد باشم، امشب میتونم باشم

When I first saw you اولین باری که دیدمت

From across the room از اون طرف اتاق

I could tell that you were curious, میتونستم بهت بگم که کنجکاو بودی

Oh, yeah اوه ، آره

Girl, I hope you're sure دختر ، امیدوارم مطمئن باشی

What you're looking for دنبال چی هستی

'Cause I'm not good at making promises چون من خیلی توی قول دادن خوب نیستم

دانلود آهنگ Perfect از One Direction

But if you like causing trouble up in hotel rooms اما اگه دردسر درست کردن تو اتاقای هتل و دوست داری

And if you like having secret little rendezvous و اگه دوست داری قرار های مخفیانه داشته باشیم

If you like to do the things you know that we shouldn't do اگه دوست داری کارایی رو که میدونی نباید و ، انجام بدیم

Then baby, I'm Perfect پس عزیزم ، من عالیم

Baby, I'm Perfect for you عزیزم من برای تو عالیم

And if you like midnight driving with the windows down و اگه رانندگی تو نصفه شب با پنجره های پایین و دوست داری

And if you like going places we can't even pronounce و اگه دوست داری جاهایی بریم که حتی نمیتونیم اسمشونو تلفظ کنیم

If you like to do whatever you've been dreaming about اگه دوست داری هر کاری که تو رویاهاته رو انجام بدیم

Then baby, you're Perfect پس عزیزم ، من عالیم

Baby, you're Perfect عزیزم، تو عالی ای:)

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

So let's start right now پس بیا همین الان شروع کنیم

I might never be the hands you put your heart in شاید هیچ وقت اون دستایی نباشم که قلبت و روش میذاری

Or the arms that hold you any time you want them یا بازو هایی که تو رو هر وقت میخوای در آغوش میگیره

But that don't mean that we can't live *** in the moment اما این معنی نمیده که نمیتونیم اینجا و تو لحظه زندگی کنیم

'Cause I can be the one you love from time to time چون من میتونم اون شخصی باشم که تو دوسش داری

When I first saw you اولین باری که دیدمت

From across the room از اون طرف اتاق

I could tell that you were curious, میتونستم بهت بگم که کنجکاو بودی

Oh, yeah اوه ، آره

Girl, I hope you're sure دختر ، امیدوارم مطمئن باشی

What you're looking for دنبال چی هستی

'Cause I'm not good at making promises چون من خیلی توی قول دادن خوب نیستم

But if you like causing trouble up in hotel rooms اما اگه دردسر درست کردن تو اتاقای هتل و دوست داری

And if you like having secret little rendezvous و اگه دوست داری قرار های مخفیانه داشته باشیم

If you like to do the things you know that we shouldn't do اگه دوست داری کارایی رو که میدونی نباید و ، انجام بدیم

Then baby, I'm Perfect پس عزیزم ، من عالیم

Baby, I'm Perfect for you عزیزم من برای تو عالیم

And if you like midnight driving with the windows down و اگه رانندگی تو نصفه شب با پنجره های پایین و دوست داری

And if you like going places we can't even pronounce و اگه دوست داری جاهایی بریم که حتی نمیتونیم اسمشونو تلفظ کنیم

If you like to do whatever you've been dreaming about اگه دوست داری هر کاری که تو رویاهاته رو انجام بدیم

متن آهنگ Perfect از One Direction

Then baby, you're Perfect پس عزیزم ، من عالیم

Baby, you're Perfect عزیزم، تو عالی ای:)

So let's start right now پس بیا همین الان شروع کنیم

And if you like cameras flashing every time we go out, و اگه از فلاش های دوربین هر وقت که بیرون میریم خوشت میاد...

Oh, yeah اوه ، آره

And if you're looking for someone to write your break-up songs about و اگه دنبال یکی میگردی که آهنگای جدایی راجبش بنویسیBaby, I'm Perfect عزیزم من عالیم

Baby, we're Perfect عزیزم ما عالی ایم!

If you like causing trouble up in hotel rooms اگه دردسر درست کردن تو اتاقای هتل و دوست داری

And if you like having secret little rendezvous و اگه دوست داری قرار های مخفیانه داشته باشیم

If you like to do the things you know that we shouldn't do اگه دوست داری کارایی رو که میدونی نباید و ، انجام بدیم

Then baby, I'm Perfect پس عزیزم ، من عالیم

Baby, I'm Perfect for you عزیزم من برای تو عالیم

And if you like midnight driving with the windows down و اگه رانندگی تو نصفه شب با پنجره های پایین و دوست داری

And if you like going places we can't even pronounce و اگه دوست داری جاهایی بریم که حتی نمیتونیم اسمشونو تلفظ کنیم

If you like to do whatever you've been dreaming about اگه دوست داری هر کاری که تو رویاهاته رو انجام بدیم

Then baby, you're Perfect پس عزیزم ، من عالیم

Baby, you're Perfect عزیزم، تو عالی ای:)

So let's start right now پس بیا همین الان شروع کنیم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background