تصویر آهنگ Infinity از One Direction

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Infinity از One Direction

آلبوم: Made in the A.M.

👁 ٢٤٢٠
امتیاز ٨.٤ از ٥ نظرDown to Earth میام به زمین

Keep on falling when I know it hurts به سقوط ادامه میدم ، با اینکه میدونم دردناکه

Going faster than a million miles an hour سریعتر از یک میلیون مایل در ساعت حرکت میکنم

Trying to catch my breath some way, somehow سعی میکنم هرطوری هست نفس بکشم ، هرجوری

Down to Earth میام به زمین

It's like I'm frozen, but the world still turns انگار یخ زدم،ولی زمین هنوز میچرخه

Stuck in motion, but the wheels keep spinning 'round تو حرکت گیر کردم ولی چرخها هنوز دارن به چرخش ادامه میدن

Moving in reverse with no way out بدون هیچ راه خروجی عقب میرم

And now I'm one step closer to being و من الان یه قدم نزدیکترم به

Two steps far from you دو قدم از تو دور بودن

دانلود آهنگ Infinity از One Direction

When everybody wants you وقتی که همه میخوانت

Everybody wants you همه میخوانت

How many nights does it take to count the stars? چند شب طول میکشه که بشه همه ی ستاره هارو شمرد؟

That's the time it would take to fix my heart ترمیم شدن قلب شکسته ی منم همونقدر طول میکشه

Oh, baby, I was there for you اوه،عزیزم،من کنارت بودم

All I ever wanted was the truth, yeah, yeah تنها چیزی که میخواستم حقیقت بود،اره،اره

How many nights have you wished someone would stay? چند شب آرزو میکردی که کسی بمونه؟

Lay awake only hoping they're okay بیدار موندی و فقط امیدوارم بودی حالشون خوب باشه

I never counted all of mine من هیچوقت شبهای خودمو نشمردم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

If I tried, I know it would feel like Infinity اگه تلاش میکردم میدونستم که اندازه بی نهایت بود

Infinity, Infinity, yeah بی نهایت ، بی نهایت

Infinity بی نهایت

Eyes can't shine چشمها نمیتونن بدرخشن

Unless there's something burning bright behind مگر اینکه چیزی باشه که پشتشون باقدرت بدرخشه

Since you went away, there's nothing left in mine از وقتی تو رفتی ، توی چشمای من چیزی نمونده

I feel myself running out of time احساس میکنم داره وقتم تموم میشه

And now I'm one step closer to being و من الان یه قدم نزدیکترم به

Two steps far from you دو قدم از تو دور بودن

When everybody wants you وقتی که همه میخوانت

Everybody wants you همه میخوانت

How many nights does it take to count the stars? چند شب طول میکشه که بشه همه ی ستاره هارو شمرد؟

That's the time it would take to fix my heart ترمیم شدن قلب شکسته ی منم همونقدر طول میکشه

Oh, baby, I was there for you اوه،عزیزم،من کنارت بودم

All I ever wanted was the truth, yeah, yeah تنها چیزی که میخواستم حقیقت بود،اره،اره

How many nights have you wished someone would stay? چند شب آرزو میکردی که کسی بمونه؟

متن آهنگ Infinity از One Direction

Lay awake only hoping they're okay بیدار موندی و فقط امیدوارم بودی حالشون خوب باشه

I never counted all of mine من هیچوقت شبهای خودمو نشمردم

If I tried, I know it would feel like Infinity اگه تلاش میکردم میدونستم که اندازه بی نهایت بود

Infinity, Infinity, yeah بی نهایت ، بی نهایت

Infinity بی نهایتInfinity, Infinity بی نهایت ، بی نهایت

How many nights does it take to count the stars? چند شب طول میکشه که بشه همه ی ستاره هارو شمرد؟

That's the time it would take to fix my heart ترمیم شدن قلب شکسته ی منم همونقدر طول میکشه

Oh, baby, I was there for you اوه،عزیزم،من کنارت بودم

All I ever wanted was the truth, yeah, yeah تنها چیزی که میخواستم حقیقت بود،اره،اره

How many nights have you wished someone would stay? چند شب آرزو میکردی که کسی بمونه؟

Lay awake only hoping they're okay بیدار موندی و فقط امیدوارم بودی حالشون خوب باشه

I never counted all of mine من هیچوقت شبهای خودمو نشمردم

If I tried, I know it would feel like Infinity اگه تلاش میکردم میدونستم که اندازه بی نهایت بود

Infinity, Infinity, yeah بی نهایت ، بی نهایت

Infinity بی نهایت

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background