تصویر آهنگ If I Could Fly از One Direction

دانلود + متن + ترجمه آهنگ If I Could Fly از One Direction

آلبوم: Made in the A.M.

اگر میشد پرواز کنم

👁 ٣٠٤٢
امتیاز ٨.٨ از ٥ نظرIf I Could Fly اگر می توانستم پرواز کنم

I'd be coming right back home to you برمی گشتم خونه کنار تو

I think I might فکر کنم من باید..

Give up everything just ask me to بیخیال همه چیز بشم فقط ازم بخواه

Pay attention, I hope that you listen دقت کن ، امیدوارم که گوش کنی

Cause I've let my guard down چون گاردم رو گذاشتم کنار

Right now I'm completly defenceless الان کاملا بی دفاع ام

For your eyes only فقط برای چشمای تو

I'll show you my heart قلبم رو نشون میدم

For when you're lonely برای وقتی که تنهایی

And forget who you are و فراموش کردی کی هستی

دانلود آهنگ If I Could Fly از One Direction

I'm missing half of me من نیمه خودم رو گم میکنم

When we're apart وقتی ما از هم دور(جدا) هستیم

Now you know me حالا منو میشناسی

For your eyes only فقط برای چشمای تو

For your eyes only فقط برای چشمای تو

I've got scars من زخمایی دارم

Even though they can't always be seen اگرچه همیشه نمی تونن دیده بشن

And pain gets hard و درد شدیدتر میشه

But now you're *** and I don't feel a thing اما تو الان اینجایی و من هیچ چیزی رو احساس نمی کنم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Pay attention and I hope that you listen دقت کن و امیدوارم که گوش کنی

Cause I've let my guard down چون گاردم رو گذاشتم کنار

Right now I'm completly defenceless الان کاملا بی دفاع ام

For your eyes only فقط برای چشمای تو

I'll show you my heart قلبم رو نشون میدم

For when you're lonely برای وقتی که تنهایی

And forget who you are و فراموش کردی کی هستی

I'm missing half of me من نیمه خودم رو گم میکنم

When we're apart وقتی ما از هم دور(جدا) هستیم

Now you know me حالا منو میشناسی

For your eyes only فقط برای چشمای تو

For your eyes only فقط برای چشمای تو

I can feel your heart inside of mine من میتونم قلبت رو درون خودم احساس کنم

I feel it حسش میکنم

I feel it حسش میکنم

I've been going out of my mind عقلم رو از دست دادم

I feel it حسش میکنم

I feel it حسش میکنم

Know that I'm just wasting time میدونم فقط دارم وقت رو تلف میکنم

And I hope that you don't run from me و امیدوارم که تو ازم فرار نکنی

متن آهنگ If I Could Fly از One Direction

For your eyes only فقط برای چشمای تو

I'll show you my heart قلبم رو نشون میدم

For when you're lonely برای وقتی که تنهایی

And forget who you are و فراموش کردی کی هستی

I'm missing half of me من نیمه خودم رو گم میکنمWhen we're apart وقتی ما از هم دور(جدا) هستیم

Now you know me حالا منو میشناسی

For your eyes only فقط برای چشمای تو

For your eyes only فقط برای چشمای تو

I'll show you my heart قلبم رو نشون میدم

For when you're lonely برای وقتی که تنهایی

And forget who you are و فراموش کردی کی هستی

I'm missing half of me من نیمه خودم رو گم میکنم

When we're apart وقتی ما از هم دور(جدا) هستیم

Now you know me حالا منو میشناسی

For your eyes only فقط برای چشمای تو

For your eyes only فقط برای چشمای تو

For you eyes only فقططط برای چشمای توو

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background