متن آهنگ Tekieh Gaah از امید

👁 ٨٠سرتو بذار رو شونه هام خوابت بگیره

بذار تا آروم دل بی تابت بگیره

بهم نگو از ما گذشته دیگه دیره

حتی من از شنیدنش گریم میگیره

گریم میگیره

بذار رو سینه ام سرتو

چشمای خیس و تر تو

بذار تا سیر نگات کنم

بو بکشم پیرهنتو

بغل کن و بچسب بهم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

بکش دوباره دست بهم

جز تو کسی رو ندارم

نزدیک تر از نفس بهم

سرتو بذار رو شونه هام خوابت بگیره

بذار تا آروم دل بیتابت بگیره

بهم نگو از ما گذشته دیگه دیره

حتی من از شنیدنش گریم میگیره

وقتی چشات خوابش میاد

آدم غماش یادش میاد

متن آهنگ Tekieh Gaah از امید

یه حالتی تو چشماته که عشق خودش باهاش میاد

وقتی چشات خوابش میاد

آدم غماش یادش میادیه حالتی تو چشماته که عشق خودش باهاش میاد

سرتو بذار رو شونه هام خوابت بگیره

بذار تااروم دل بی تابت بگیره

بهم نگو از ما گذشته دیگه دیره

حتی من از شنیدنش گریه ام میگیره

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background