متن آهنگ Dokhtar Pesara از Omid Oloumi

آلبوم: Stress

👁 ٣٦چه بیقرار حالم، هی چیزی کم ندارم

هرچی که بود تموم، ببین چه بی خیالم

دختر پسرا آره همه و حالا

آهنگ چیداره چیکو پیکسه با لا

دختر پسرا آره همه و حالا

دست بدست حالاهمه دستابالا، همه دستابالا

یالا یالا یالا حالا همه دستابالا

بیخیال غم دنیا

یالا یالا یالا همه همه دستابالا

همگی بگین ماشااله

همگی بگین ماشاله

امشب میزنیم یه ریتم باحال

امشب و بدونید نمیشه تکرار

اگه میخوای بمونی امشب و با ما

آره همه با هم دستا به بالا

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

اگه میخوای بمونی امشب و با ما

آره همه با هم دستا به بالا

دختر پسرا آره همه و حالا

آهنگ چیداره چیکو پیکسه با لا

دختر پسرا آره همه و حالا

دست بدست حالاهمه دستابالا، همه دستابالا

یالا یالا یالا حالا همه دستابالا

بیخیال غم دنیا

یالا یالا یالا همه همه دستابالا

همگی بگین ماشااله

همگی بگین ماشاله

چه بیقرار حالم، هی چیزی کم ندارم

هرچی که بود تموم، ببین چه بی خیالم

ضربان قلبم میره بالا کم کم

متن آهنگ Dokhtar Pesara از Omid Oloumi

میدونیکه من دوست دارم

دورت بگردم

دستات تودستم پیشت نشستم

پاشو بیا بریم وسط میخوام باهات برقصمنگو نمیرقصم

یالا یالایالا حالا همه دستا بالابالا بالا

یالایالا یالا همه همه دستا بالابالا بالا

یالا یالا یالا حالا همه دستابالا

بیخیال غم دنیا

یالا یالا یالا همه همه دستابالا

همگی بگین ماشااله

همگی بگین ماشاله

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background