تصویر آهنگ Vol Volek از Omid Jahan

دانلود + متن آهنگ Vol Volek از Omid Jahan

آلبوم: Vol Volek

👁 ١٠٦ول ول ول ول ول ول ولک ها, ول ول ول ول ول ول ولک ها

ول ول ول ول ول ول ولک ها

ماه تابانه آرامه جانه, ماه تابانه آرامه جانه

شیرین زبانه شیرین زبانه اهل آبادانه اهل آبادانه

تو رو دوست دارم شک نکن هستی تو قلبم

عشقه من یار شک نکن هستی تو قلبم

دانلود آهنگ Vol Volek از Omid Jahan

ول ول ول ول ول ول ولک ها, ول ول ول ول ول ول ولک ها

ول ول ول ول ول ول ولک ها

ول ول ول ول ول ول ولک ها, ول ول ول ول ول ول ولک ها

ول ول ول ول ول ول ولک ها

هستم من یادت میام تو خوابت, هستم من یادت میام تو خوابت

هستم تو فالت هستم تو فالت, میام سر راهت میام سر راهت

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

میام سر راهت شاید عاشقه من شی, میام سر راهت شاید عاشق من شی

ول ول ول ول ول ول ولک ها, ول ول ول ول ول ول ولک ها

ول ول ول ول ول ول ولک ها

تکست آهنگ ول ولک امید جهان

ول ول ول ول ول ول ولک ها

ماه تابانه آرامه جانه, ماه تابانه آرامه جانه

شیرین زبانه شیرین زبانه اهل آبادانه اهل آبادانه امید جهانه

تو رو دوست دارم شک نکن هستی تو قلبم

عشقه من یار شک نکن هستی تو قلبم

متن آهنگ Vol Volek از Omid Jahan

ول ول ول ول ول ول ولک ها, ول ول ول ول ول ول ولک ها

ول ول ول ول ول ول ولک ها

ول ول ول ول ول ول ولک ها, ول ول ول ول ول ول ولک هاول ول ول ول ول ول ولک ها

هستم من یادت میام تو خوابت, هستم من یادت میام تو خوابت

هستم تو فالت هستم تو فالت, میام سر راهت میام سر راهت

میام سر راهت شاید عاشقه من شی, میام سر راهت شاید عاشق من شی

ول ول ول ول ول ول ولک ها, ول ول ول ول ول ول ولک ها

ول ول ول ول ول ول ولک ها

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background