تصویر آهنگ Jumeh Narenji از Omid Jahan

دانلود + متن آهنگ Jumeh Narenji از Omid Jahan

آلبوم: Vaysa Tond Naro

👁 ٥٨دلم پی دلته جومه نارنجی کجا منزلتن جومه نارنجی

از این کوچه گذر کردیو رفتی جومه نارنجی

دل ما رو خبری کردیو رفتی جومه نارنجی

دانلود آهنگ Jumeh Narenji از Omid Jahan

دلم پی دلته جومه نارنجی کجا منزلتن جومه نارنجی

دلم پی دلته جومه نارنجی

خدا رحمی کن بر دل زارم جومه نارنجی

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

که یارو دلبری جز او ندارم جومه نارنجی

دلم پی دلته جومه نارنجی کجا منزلتن جومه نارنجی

دلم پی دلته جومه نارنجی

از این کوچه گذر کردیو رفتی جومه نارنجی

دل ما رو خبری کردیو رفتی جومه نارنجی

متن آهنگ Jumeh Narenji از Omid Jahan

دلم پی دلته جومه نارنجیکجا منزلتن جومه نارنجی

دلم پی دلته جومه نارنجی

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background