تصویر آهنگ Hele dan dan از Omid Jahan

متن آهنگ Hele dan dan از Omid Jahan

آلبوم: Omid Jahan

👁 ١٠٩سییَه هِله دَن سییَه هِله دَن هِله دَن هِله دَن ٱمید جهان

سییَه سییَه سییَه هِله دَن سییَه هِله دَن یَلیل هوایُ حالول هُندِل جمال

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ناز نکن تو ای پری از هَمَ دل وَبَری ناز و غم زِی تو بِینش که در به دری

توبَ توبَ توبَ سیا نَرمَ نَرمَ سیا تُبَ تُبَ سیا خیلی جانِمِ سیا مهربانِمِ سیا مال عمانِمِ سیا زعفرانهdownload our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background