متن آهنگ Delbar از Omid Jahan

آلبوم: Vaysa Tond Naro

دلبر

👁 ٧٨نمیچنم گلی که خارزاره دلبر

نگیرم دلبری که یار داره دلبر

نمیچینم گلی مانند شمعو دلبر

که شمع از روی زلف یار داره دلبر

سیارمو میگردم کسی چه میدونه دردم

ظاهر شادی دارم اما اسیر دردم

سیارمو میگردم کسی چه میدونه دردم

ظاهر شادی دارم اما اسیر دردم

سر راهت نشینم گل بچینم دلبر

که روی ماه تو دوباره بینم دلبر

سه روزه رفته ای سی روزه حالا دلبر

زمستون رفته ای نوروزه حالا دلبر

سیارمو میگردم کسی چه میدونه دردم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ظاهر شادی دارم اما اسیر دردم

سیارمو میگردم کسی چه میدونه دردم

ظاهر شادی دارم اما اسیر دردم

نمیچنم گلی که خارزاره دلبر

نگیرم دلبری که یار داره دلبر

نمیچینم گلی مانند شمعو دلبر

که شمع از روی زلف یار داره دلبر

سیارمو میگردم کسی چه میدونه دردم

ظاهر شادی دارم اما اسیر دردم

متن آهنگ Delbar از Omid Jahan

سیارمو میگردم کسی چه میدونه دردم

ظاهر شادی دارم اما اسیر دردمسر راهت نشینم گل بچینم دلبر

که روی ماه تو دوباره بینم دلبر

سه روزه رفته ای سی روزه حالا دلبر

زمستون رفته ای نوروزه حالا دلبر

سیارمو میگردم کسی چه میدونه دردم

ظاهر شادی دارم اما اسیر دردم

سیارمو میگردم کسی چه میدونه دردم

ظاهر شادی دارم اما اسیر دردم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background