متن آهنگ Bigharar از Omid Jahan

آلبوم: Vaysa Tond Naro

بی قرار

👁 ٨٥بیقراروم از نگاهت مونو دیونه نکن

با دل عاشق کشت دلوم رو بی خونه نکن

دل مو تو حسرت نگاهت همه چیشو باخت

دل مو تو راه عاشقی تو دنیاشو ساخت

بیا پیش من نکن ناز بیا با من بساز

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

سر رو شونه هام بزار باز به عشقمون بناز

بیقراروم از نگاهت مونو دیونه نکن

با دل عاشق کشت دلوم رو بی خونه نکن

دل مو تو حسرت نگاهت همه چیشو باخت

متن آهنگ Bigharar از Omid Jahan

دل مو تو راه عاشقی تو دنیاشو ساختبیا پیش من نکن ناز بیا با من بساز

سر رو شونه هام بزار باز به عشقمون بناز

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background