تصویر آهنگ Be Mine از Ofenbach

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Be Mine از Ofenbach

👁 ١١٣٠And I want you to Be Mine و میخوام مال من باشی

Stand up in the club تو کلاب بلند شو

Come on let's go بیا بریم

She want me to come دختره میخواد بیام

He want me to go پسره میخواد برم ! (احتمالا اینی که چشمشو گرفته با یکی دیگس)

And if you wanna fight و اگه میخوای دعوا کنی (اینجا با پسرس)

دانلود آهنگ Be Mine از Ofenbach

Let's start the show بیا نمایشو شروع کنیم !

'Cause I want you to Be Mine چونکه میخوام مال من باشی

Stand up in the club تو کلاب بلند شو

Come on let's go بیا بریم

And I want you to come و میخوام که بیای

I won't let you go نمیزارم بری

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

So if you wanna dance dance خب ، اگه میخوای برقصی

Let's start the show بیا نمایشو شروع کنیم !

'Cause I want you to Be Mine چونکه میخوام مال من باشی

Yeah I want you to Be Mine عاره میخوام مال خودم باشی

Yeah I want you to Be Mine عاره میخوام مال خودم باشی

Stand up in the club تو کلاب بلند شو

Come on let's go بیا بریم

She want me to come دختره میخواد بیام

He want me to go پسره میخواد برم ! (احتمالا اینی که چشمشو گرفته با یکی دیگس)

And if you wanna fight و اگه میخوای دعوا کنی (اینجا با پسرس)

Let's start the show بیا نمایشو شروع کنیم !

'Cause I want you to Be Mine چونکه میخوام مال من باشی

متن آهنگ Be Mine از Ofenbach

Stand up in the club تو کلاب بلند شو

Come on let's go بیا بریم

And I want you to come و میخوام که بیای

I won't let you go نمیزارم بریSo if you wanna dance dance خب ، اگه میخوای برقصی

Let's start the show بیا نمایشو شروع کنیم !

'Cause I want you to Be Mine چونکه میخوام مال من باشی

Yeah I want you to Be Mine عاره میخوام مال خودم باشی

Yeah I want you to Be Mine عاره میخوام مال خودم باشی

Yeah I want you to Be Mine عاره میخوام مال خودم باشی

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background