متن آهنگ پول ددی از اکتاو

آلبوم: Poole Daddy

Poole Daddy

👁 ٩٧حساب هر فاکتوری با پول ددی

میکنی باز برنامه که خونه نری

تیپشم لاکچری شده یه جوره جدید

ولی با پول ددی پول ددی پول ددی

خونشون خیلی با کلاسه با پول ددی

ماشینش بنز سی کلاسه با پول ددی

امشبم پروازش وگاسه با پول ددی

ولی با پول ددی پول ددی پول ددی

ددی چینه آقا پشته میز کار

کپشن جووون زیر عکس تو پورشه میشه‌ آپ

یه نگاه تو دوربینو لبا غنچه میشه آ

با رفیقا لشه جلو ددی فحش نمیده

آفففرین

پوله کادو و رز ا برا دیت

کارت ددیه که رو پوزا سواره

از کاسبی میناله میگه اوضاع خرابه

ولی عرزه نداره

خودش دوزار دراره

شب برنامه زنگ میزنه بیار دوستانم

ازشون سفارش میگیره که چیا دوس دارن

هالووینم جفتن جوکر و هارلی کویین

فردا میگه هلو نیگا میخوان سیا پوست باشن

میای تو میخوای همه جلو تو سرپا شن

ولی میگیرن روت اکتاویون تخسن داشم

دکمرو میزنی از کادر میری بیرون میگی :

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

إ ببخشید ، پس من یه موز برداشتم

حساب هر فاکتوری با پول ددی

میکنی باز برنامه که خونه نری

تیپشم لاکچری شده یه جوره جدید

ولی با پول ددی پول ددی پول ددی

خونشون خیلی با کلاسه با پول ددی

ماشینش بنز سی کلاسه با پول ددی

امشبم پروازش وگاسه با پول ددی

ولی با پول ددی پول ددی پول ددی

شب لیموزین دم در حاضر

سلبریتیا تو کف برنامه

میان دورش سریع چندتا پر پاچه

شروع میکنه خالی بستن بی حد و اندازه

میگه خودش خریده اون پارسال ب م و

أ ددیم پول نمیگیره این کارا عیبه

میگه بهترین مدل بود پارسال اسمش

پونصد کا پیج ولی خب لایکاش فیکه

خودش بت من عشقش *** منه

جلویه دوربین نمیره اگه تو حس نره اون

الان فور اور تو رل زده

همیشه نفر قبلیم خب گولش زده بود

همه چی اورت ‌با حسابه پاپی

میخواد‌ اون مستقل بشه اگه بزاره مامی

متن آهنگ پول ددی از اکتاو

سر کارم اون دو شیفت میره شبا

اخه اضافه کاری

نمیخواد این افاده هارو بیای لوسه کدی

فاز آدم مهمارو نگیر با پول ددی

البته چسبیده اینجوری بیشتر به من و تو

الان یه ملت میزنن رو حرفام جوزه بدی

پس مهم نیس مهم باشیمهم زبونته داشی

امروز ازون قصه ها چی

داری واسه اینا

که اگه اینارو بزنی داری لایک زیاد

بعدشم کافه داریو میکنی کاسبی باش

حتی آرتیست نشون میدی واسه پا‌پ واسه هیپ هاپ

تو الان خفن نیستی ؟ ساده ای آ

حساب هر فاکتوری با پول ددی

میکنی باز برنامه که خونه نری

تیپشم لاکچری شده یه جوره جدید

ولی با پول ددی پول ددی پول ددی

خونشون خیلی با کلاسه با پول ددی

ماشینش بنز سی کلاسه با پول ددی

امشبم پروازش وگاسه با پول ددی

ولی با پول ددی پول ددی پول ددی

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background