تصویر آهنگ Chera Nemigzare از Nikita

متن آهنگ Chera Nemigzare از Nikita

آلبوم: Chera Nemigzare

👁 ٧٨چرا نمیگذره ساعت

چرا نمیپره از یادم

چرا نمیشنوه دیگه منو راحت

چرا نمیبره دیگه خوابم

من که بات همه جوره بودم از ته وجودم

از چشات فکرتو میخوندم

بغلت کردم و در گوشت خوندم

راهت باشه هرچقدم دورم

پا به پات میام و کنارت میمونم

وقتی داشتی تاثیر مستقیم

هرلحظه رو مودم پَ چرا دروغم

پس چرا نمیگذره ساعت

چرا نمیپره از یادم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

چرا نمیشنوه دیگه منو راحت

چرا نمیبره دیگه خوابم

چرا نمیگذره ساعت

چرا نمیپره از یادم

چرا نمیشنوه دیگه منو راحت

چرا نمیبره دیگه خوابم

سخت میگذره لحظه هامم

اونی که توو آینه س قهره با من

کلی حرف توی هر نگاتم

دوییدم دنبالت همه جا شهر

از روز اول تا شب آخر

قهر و آشتی بسه واقعاً

منو دوست نداشتی فقط با من بودی

پی رفتن خسته از کارتم

ولی هنو راه هست برا برگشت

واسه تو همیشه وقت هست

چندتا خط رو میز چندتا رو دستم

از صورتم دور شده لبخند

وقتی کنارت نیستم سردتر از برفم

متن آهنگ Chera Nemigzare از Nikita

از اول همش جنگ

گفتی برو ولی هنو هستم

پس چرا نمیگذره ساعت

چرا نمیپره از یادم

چرا نمیشنوه دیگه منو راحت

چرا نمیبره دیگه خوابمچرا نمیگذره ساعت

چرا نمیپره از یادم

چرا نمیشنوه دیگه منو راحت

چرا نمیبره دیگه خوابم

چرا نمیگذره ساعت

چرا نمیپره از یادم

چرا نمیشنوه دیگه منو راحت

چرا نمیبره دیگه خوابم

چرا نمیگذره ساعت

چرا نمیپره از یادم

چرا نمیشنوه دیگه منو راحت

چرا نمیبره دیگه خوابم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background