دانلود + متن + ترجمه آهنگ Fly از Nicki Minaj Rihanna

- 1022 👁I came to win, to fight, to conquer, to thrive من اومدم برای برنده شدن، مبارزه، تسخیر و شکوفا شدن I came to win, to survive, to prosper, to rise من اومدم برای برنده شدن، زنده موندن، رونق،صعود کردن To Fly, To Fly translate I wish today it would rain all day translate Maybe that'll kind of make the pain go away شاید این یه جورایی باعث از بین رفتن درد میشه Trying to forgive you for abandoning me سعی میکنم بببخشمت برای این که منو رها کردی Prayin' but I think I'm still an angel away دعا میکنم، ولی من هنوز فکر میکنم یه فرشته دیگه هستم Angel away, yeah its strange in a way اره فرشته دور، این عجیب و غریبه Maybe that is why I chase strangers away شاید به خاطر اینه که من غریبه هارو تعقیب میکنم They got they guns out aimin' at me translate But I become Neo when they aimin' at me, me, me translate Me against them, me against enemies, me against friends translate Somehow they both seem to become one یه جورایی جفتشون یکی شدن A sea full of sharks and they all smell blood دریایی پر از کوسه و اونها خون رو بو میکنن They start comin' and I start risin' اونها دارن میان، و من شروع به صعود کردن میکنم Must be surprisin', I'm just surmisin' translate I win, thrive, soar, higher, higher, higher, more Flya' من برنده میشم، شکوفا نیشم، اوج میگیرم، بلند تر و بلندتر بیشتر از پرواز

I came to win, to fight, to conquer, to thrive من اومدم برای برنده شدن، مبارزه، تسخیر و شکوفا شدن I came to win, to survive, to prosper, to rise من اومدم برای برنده شدن، زنده موندن، رونق،صعود کردن To Fly, To Fly translate Everybody wanna' try to box me in translate Suffocatin' everytime it locks me in translate Paintin' their own pictures then they crop me in translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
But I will remain where the top begins translate 'Cause I am not a word, I am not a line چون من یه کلمه و یه خط نیستم I am not a girl that could ever be defined من دختری نیستم که همیشه تعریف شده باشه I am not Fly, I am levitation, I represent an entire generation translate I hear the criticism loud and clear من انتقاد ها رو خیلی بلند و واضح میشنوم That is how I know that the time is near اینشکلیه که من میفهمم زمانش نزدیکه See we become alive in the time of fear ببینید ما در زمان ترس زنده میشیم And I ain't got no muthafuckin' time to spare translate Cry my eyes out for days upon days translate Such a heavy burden placed upon me translate But when you go hard your nays become yays translate Yankee stadium with Jays and Kanyes translate I came to win, to fight, to conquer, to thrive من اومدم برای برنده شدن، مبارزه، تسخیر و شکوفا شدن

I came to win, to survive, to prosper, to rise من اومدم برای برنده شدن، زنده موندن، رونق،صعود کردن To Fly, To Fly translate Get ready for it, get ready for it, get ready for it translate I came to win translate Get ready for it, get ready for it, get ready for it translate I came to win translate I came to win, to fight, to conquer, to thrive من اومدم برای برنده شدن، مبارزه، تسخیر و شکوفا شدن I came to win, to survive, to prosper, to rise من اومدم برای برنده شدن، زنده موندن، رونق،صعود کردن To Fly, To Fly translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود

320
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه