متن و ترجمه آهنگ Barbie Tingz از Nicki Minaj

- 4391 👁
متن و ترجمه آهنگ Barbie Tingz از Nicki Minaj امتیاز 7.4 از 7 نظر متن و ترجمه آهنگ Barbie Tingz از Nicki MinajUh, I'm in my prime, Optimus من در مرحله اول خوش‌بینی ام Sagittarius, so you know I'm a optimist متولد برج کمانم، پس میدونی آدم خوش بینی هستم Man, keep it all real, I'm a prophetess مرد، واقع بین باش، من یه پیامبرم So at least you took a L off your bucket list حداقل حروف L رو از سطل آرزوهات خط زدی(L مخفف loss،یعنی از دست دادن,منظورش به دوست پسره قبلیشه که نیکی رو از دست داد) It's time to make hits and it's time to diss وقتشه آهنگ بسازم و دیس کنم How you still dissin', still can't find some hits? چطوری هنوز دیس می کنی وقتی نمیتونی آهنگی پیدا کنی؟ Was it worth it, dummy? I ain't mind a bit ارزششو داشت، دیوونه؟ اصن به دیسات توجه نمی کنم Still on that show gettin' no chips, time to dip translate I, I, I, I-I, I-I, I من، من، من، من،من I'm still fly, just bagged a white guy هنوز پرواز می کنم، فقط یه نفر سفیدو بردم Ritchie like Guy and I still eat Thai translate Want the Nicki cheat code? Come on, bitch, nice try میخوای رمز تقلب نیکی رو بدونی؟ بیا جلو آشغال ، تلاش خوبی بود Let's be real, all you bitches wanna look like me بیاید جدی باشیم، همه شما آشغالا میخواید شبیه من باشید Wanna be in demand, get booked like me میخواین دیوونه باشین، مث من معروف بشین Wanna run up in the lab and cook like me میخواین توی آزمایشگاه کار کنین و مث من دود کنین But ain't nan you hoes' pussy good like me translate Pussy so good his ex wanna still fight me translate Face so pretty bitches wish they could slice me چهره به این قشنگی، آشغالا آرزو دارن تیکه تیکم کنن She just mad ‘cause he never bought her ice like me واقعا دیوونست، چون اون هيچوقت مث من نبردتش توی یخ I cut all my niggas off, but they would still wife me تموم سیاها رو ول کردم، ولی اونا هنوز میخوان زنشون بشم Rap bitches tell their team, "Make ‘em like Barbie" به گروه آشغالا بگو، خودمو شکل باربی می کنم Had to come off IG so they can't stalk me translate All they do is copy looks, steal music too تنها کاری که می کنن کپی سازیه، حتی توی موزیک Want to see what bitches do when they lose The Blueprint میخواستم ببینم آشغالا چکار می کنن وقتی بلو رو از دست بدن I mean The Pinkprint, ho, let it sink in translate I spoke to Jay the other day, he's still the kingpin یه روز دیگه با جی حرف زدم، اون هنوزم همه کارست

He's still the only nigga that I woulda signed to هنوز تنها سیاهیه که که میخوام بهش امضا بدم If I ain't sign to Wayne perfectly designed crew translate ‘Cause we The Big Three, don't need a big speech We made the biggest impact, check the spreadsheet ما بزرگترین تآثیرو گذاشتیم، گزارشو چک کن That's Lil Weezy, the Barbie and Drizzy Drake اون لیل ویزیه، باربی و دیزی درک Niggas gettin' more cheese… kissy face سیاها پنیر بیشتری گرفتن... ماچ I'm a bad bitch, fuck the bitch من یه آشغال بدم، لعنت به هرچی آشغال Bitch get slick, I'ma cut the bitch آشغالا کلک میزنن، باهاشون قطع رابطه می کنم I'm a bad bitch, suck some dick یه آشغال بدم، If that bitch get slick, I'll cut the bitch اگه اون آشغال کلک بزنه، ول‌ش می کنم I'll cut up the bitch, I'll gut the bitch آشغالا رو ول می کنم، Had to fuck up the bitch, man, fuck the bitch مجبورم آشغالا رو سرویس کنم، مرد،لعنت به هر چی آشغال Won't shoot her but I will gun-butt the bitch translate When we say "Fuck the bitch", dick-up the bitch translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
She was stuck-up so my niggas stuck up the bitch translate Still draggin' her so don't pick up the bitch translate Get the combination to the safe, drug the bitch translate Know the whole operation been bugged the bitch translate I, I, I, I-I, I-I, I من، من، من، من،من I'm still fly, just bagged a white guy هنوز پرواز می کنم، فقط یه نفر سفیدو بردم Ritchie like Guy and I still eat Thai translate Want the Nicki cheat code? Come on, bitch, nice try میخوای رمز تقلب نیکی رو بدونی؟ بیا جلو آشغال ، تلاش خوبی بود Let's be real, all you bitches wanna look like me بیاید جدی باشیم، همه شما آشغالا میخواید شبیه من باشید Wanna be in demand, get booked like me میخواین دیوونه باشین، مث من معروف بشین Wanna run up in the lab and cook like me میخواین توی آزمایشگاه کار کنین و مث من دود کنین But ain't nan you hoes' pussy good like me translate Pussy so good his ex wanna still fight me translate Face so pretty bitches wish they could slice me چهره به این قشنگی، آشغالا آرزو دارن تیکه تیکم کنن She just mad ‘cause he never bought her ice like me واقعا دیوونست، چون اون هيچوقت مث من نبردتش توی یخ I cut all my niggas off, but they would still wife me تموم سیاها رو ول کردم، ولی اونا هنوز میخوان زنشون بشم They would still wife me یتینیدژ They would still wife me یتینیدژ Yup, him too, he would still wife me ژنژتزن Ahh, ha! suck it yeaa

When it come to stealin' flows, these birds is fluent translate But they stutter when get asked ‘bout the Queen's influence ژتژدسپطپ،ن When it's clear they bite me, I'm flattered they like me تژدژدژوطن I don't wanna check bitches, tell ‘em wear their Nikes تژتژتزدزپطم Barbie Tingz, that's Barbie Tingz تطتطپژدژپ Big Barbie Tingz, that's Barbie Tingz هینیدردزنطمطمتتت ننژنژ Big Barbie Tingz, that's Barbie Tingz هینیدردزنطمطمتتت ننژنژ Uh, Barbie dreamhouse, Barbie rings عسنیپزپ That's Barbie beach house, Barbie Benz ژتینسپزد Uh, Barbie white picket, Barbie fence ستیدیدزذ All tea, all shade, bitch, all offense تستسپیپرت If you ever try to confiscate Barbie's Ken تژنژدژدژت I'ma put you in the box where my dollies been تژپژپژد Chop it up and the next stop, garbage bin شهستسدپس ‘Cause you hoes too old to be gossipin' ذذدزنزمین I'm just tryna find out when the new Porsche come in translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه