place holder image تصویر آهنگ How Could You Leave Us از NF

دانلود + متن + ترجمه آهنگ How Could You Leave Us از NF

چطور میتونی ما رو ترک کنی - Therapy Session

- 17210 👁
دانلود + متن + ترجمه آهنگ How Could You Leave Us از NF امتیاز 8.4 از 91 نظر دانلود + متن + ترجمه آهنگ How Could You Leave Us از NF

ژانر: رپ - هیپ هاپ

موضوع: دل شکستگی - مرگ
How could you leave so unexpected? چطور تونستی انقدر یهویی ما رو ترک کنی؟ We waited, we waited ما صبر کردیم ،ما صبر کردیم For you, but you just left us بخاطر تو،اما تو فقط مارو ترک کردی We needed you, I needed you ما بهت نیاز داریم ،ما بهت نیاز داریم Yo, I don't know what it's like to be addicted to pills من نمیدونم معتاد قرص بودن چجوریه But I do know what it's like to be a witness, it kills اما میدونم دیدنش چجوریه ،میکشدت(شاهد اعتیاد یک نفر بودن تورو میکشه) Mama told me she loved me, I'm thinkin' this isn't real مامان بهم گفت منو دوست داره،فکر کنم این واقعی نیست I think of you when I get a whiff of that cigarette smell, yeah بهت فکر میکنم وقتی بوی سوختن سیگارم میاد Welcome to the bottom of hell به قعر جهنم خوش اومدی They say pain is a prison, let me out of my cell اونا میگن درد مثله زندانه،بزارین از سلولم بیرون بیام You say you proud of me, but you don't know me that well تو گفتی بهم افتخار میکنی ،اما به اون خوبی هم منو نمیشناسی Sit in my room, tears running down my face and I yell تو اتاقم نشستم.اشکهام رو صورتم جاری میشه و فریاد میزنم Into my pillowcases, you say you coming to get us داخل رو بالشتیم ،تو گفتی میای دنبال ما Then call 'em a minute later just to tell us you not, I'm humiliated یه دقیقه بعد بهشون زنگ زدی که به ما بگی نمیای ،من تحقیر شدم I'm in a room with a parent that I don't barely know تو یه اتاق با والدینی که به سختی میشناسم Some lady in the corner watching us while she's taking notes یه خانوم از گوشه ای مارو نگاه میکنه و یادداشت بر میداره I don't get it mom, don't you want to watch your babies grow? من نمی فهمم مامان،مگه نمیخوای بزرگ شدن بچه هاتو ببینی؟ I guess pills are more important, all you have to say is "no" حدس میزنم قرص ها مهم ترن (برای تو)،تمام چیزی که میگی اینه"نه" But you won't do it, will you? You gon' keep popping, 'til those pills kill you اما تو اینکارو نمی کنی ،میکنی؟همینجوری ادامه میدی تا وقتی اون قرصا تورو بکشن I know you're gone, but I can still feel you من میدونم تو رفتی ،اما هنوزم میتونم احساست کنم Why would you leave us? Why would you leave us here? چرا مارو ترک کردی ؟چرا مارو اینجا ترک کردی How Could You Leave Us here? چطور تونستی مارو اینجا ترک کنی How Could You Leave Us? Why would you leave us? Oh چطور تونستی مارو ترک کنی؟چطور تونستی مارو ترک کنی؟ Hey هی I got this picture in my room and it kills me من این عکسو تو اتاقم نگه داشتم،این منو میکشه But I don't need a picture of my mom, I need the real thing اما من به عکس مادرم نیاز ندارم من خود واقعیشو میخوام

Now a relationship is something we won't ever have, but why do I feel like I lost something that I never had? حالا یه رابطه هست چیزی که ما هیچ وقت نداشتیم،چرا حس میکنم چیزو از دست دادم که هیچوقت نداشتمش You should have been there when I graduated تو باید اونجا میبودی وقتی فارغ التحصیل شدم Told me you loved me and congratulations, instead you left us at the window waitin' بهم گفتی دوستم داری و تبریک میگی ولی بجاش کنار پنجره در حال انتظار رهامون کردی Where you at mom? کجا بودی مامان؟! (اون موقع کجا بودی؟!) We're too young to understand, where you at, huh? ما خیلی برای فهمیدن جوونیم کجایی مامان؟ ها؟! Yeah, I know them drugs have got you held captive آره میدونم مواد چجوری اسیرت میکنن I can see it in your eyes, they got your mind captured میتونم اینو تو چشات ببینم، اونا (مواد) اسیرت کردن Some say it's fun to get the high, but I am not laughin' بعضی ها میگن سرگرم کنندست که بالاترین رو به دست بیاریم، ولی من دارم نمیخندم (شوخی نمیکنم) And what you don't realize and what you not graspin' و چیزی ک شما درک نمیکنید و چیزی که شما نمیفهمید That I was nothing but a kid, who couldn't understand it که من چیزی نبودم بجز یه بچه که نمیتونست اینو بفهمه I ain't gon' say that I forgive you 'cause it hasn't happened من نمیگم که فراموشت کردم چون این هیچ‌وقت اتفاق نیوفتاده I thought that maybe I'd feel better as time passes من فکر میکردم با گذر زمان حس بهتری خواهم داشت If you really cared for me, then where you at then? اگه بهم اهمیت میدادی پس اون موقع کجا بودی؟! download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
Why would you leave us? Why would you leave us here? چرا مارو ترک کردی ؟چرا مارو اینجا ترک کردی How Could You Leave Us here? چطور تونستی مارو اینجا ترک کنی How Could You Leave Us? Why would you leave us? Oh چطور تونستی مارو ترک کنی؟چطور تونستی مارو ترک کنی؟ Hey هی Our last conversation, you and I sat in the living room آخرین مکالممون من و تو توی حال نشسته بودیم Talkin' 'bout my music and I brought you some to listen to صحبت میکردیم درباره موسیقی من و من برات یه چیزی اوردم که گوش کنی You started cryin', telling me "this isn't you" تو شروع کردی به گریه، بهم گفتی که این تو نیستی A couple weeks later, guess you were singin' a different tune دو هفته بعد حدس میزنم که تو داشتی یه لحن دیگه میخوندی You took them pills for the last time, didn't you? تو اون قرصا رو برای آخرین بار خوردی، نه؟! They took you from us once, I guess they came back to finish you اونا یه بار تورو از ما گرفتن، من حدس میزنم که اونا برگشتن تا تورو تموم کنن (بکشن) Cryin' my eyes out in the studio is difficult اینکه من بیرون از استودیو گریه میکنم سخته Music is the only place that I can go to speak to you موسیقی تنها جاییه که میتونم برم تا باهات حرف بزنم It took everything inside of me, not to scream at your funeral اون همه چیزو از درونم گرفت، نه جیغ زدن توی تشیع جنازت Sittin' in my chair, that person talkin' was pitiful روی صندلیم نشستم، اون شخصی که حرف میزد ترسناک بود I wish you were here, mama, but every time I picture you کاش اینجا بودی، ماما، ولی هروقت که میکشمت All I feel is pain, I hate the way I remember you همه چیزی که احساس میکنم درده، متنفرم از جوری که تورو به یاد میارم They found you on the floor, I could tell you felt hollow اونا تورو روی زمین پیدا کردن، میتونم بهت بگم که تو احساس پوچی میکردی Gave everything you had, plus your life to them pill bottles هرچی رو که داشتی، بعلاوه زندگیت رو به بطری های قرص دادی You gave everything you had, plus your life to them pill bottles تو همه چیزی رو که داشتی، بعلاوه زندگیت رو به بطری های قرص دادی Don't know if you hear me or not, but if you're still watching, why? نمیدونم منو میشنوی یا نه، ولی اگه هنوز داری نگاه میکنی، چرا؟

Why would you leave us? Why would you leave us here? چرا مارو ترک کردی ؟چرا مارو اینجا ترک کردی How Could You Leave Us here? چطور تونستی مارو اینجا ترک کنی How Could You Leave Us? Why would you leave us? Oh چطور تونستی مارو ترک کنی؟چطور تونستی مارو ترک کنی؟ Hey هی Sometimes I think about like بعضی اوقات دربارت فک میکنم مثل Sometimes I think about things like, you know بعضی اوقات درباره چیزایی مثل، میدونی When I'd have kids, I'm like وقتی من بچه دار شم من اينجوری ام You won't be there, you know? تو اونجا نخواهی بود،میدونی؟! You won't be there for any of that تو اونجا نخواهی بود برای هیچکدوم از اینا And I'll never get to see you again و من تورو دوباره نخواهم دید Sometimes I wish I would've just called you بعضی اوقات آرزو میکنم که فقط میتونستم بهت زنگ بزنم I wish I would have just picked up the phone آرزو میکنم فقط گوشی رو برمیداشتم Wish you were here آرزو میکنم تو اینجا بودی I mean you should of been there for us منظورم اینه تو باید برای ما اینجا میبودی You should have been here! تو باید اینجا میبودی! Them pills got you, right? اون قرصا گرفتنت درسته؟ Them pills got you, right? اون قرصا گرفتنت درسته؟ I wish you were here… download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود

320
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه