متن آهنگ Ah W Noss از Nancy Ajram

آلبوم: Ah W Noss

👁 ٢٦٠٢مافيش حاجة تيجي كده

اهدا حبيبي كده

وارجع زي زمان

يابني اسمعني، هتدلعني

تاخد عيني كمان

حبيبي قرب، بص وبص بص

زعلان ازعل، ازعل نص نص

لاحسن هبعد، ابعد اه ونص

وهتبقى انت اكيد خسران

مافيش حاجة تيجي كده

اهدا حبيبي كده

وارجع زي زمان

يابني اسمعني، هتدلعني

تاخد عيني كمان

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ليه ده كل ده، اخدت على كده

انت مابتزهقش ملام

تعبت يانا يانا، ليالي حيرانه

اهدا بقى وكفاية حرام

حبيبي قرب، بص وبص بص

زعلان ازعل، ازعل نص نص

لاحسن هبعد، ابعد اه ونص

وهتبقى انت اكيد خسران

مافيش حاجة تيجي كده

اهدا حبيبي كده

وارجع زي زمان

يابني اسمعني، هتدلعني

تاخد عيني كمان

متن آهنگ Ah W Noss از Nancy Ajram

دي حاجة متعبة، اكمني طيبة

مستحملاك وبقالي كتير

حبيبي شوف انا، صبرت كام سنة

خدت وقت معايا كبيرحبيبي قرب، بص وبص بص

زعلان ازعل، ازعل نص نص

لاحسن هبعد، ابعد اه ونص

وهتبقى انت اكيد خسران

مافيش حاجة تيجي كده

اهدا حبيبي كده

وارجع زي زمان

يابني اسمعني، هتدلعني

تاخد عيني كمان

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background