تصویر آهنگ Sevgilim از Mustafa Ceceli

متن آهنگ Sevgilim از Mustafa Ceceli

👁 ٢٨٠
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرSevgilim saçlarını tarayıp

Gerdanını okşayıp

Ninniler söyleyip dizlerimde uyutsam seni

Sevgilim kadere aldanmayıp

Kâğıt olup kalem olup

Mutlulukla bir son bulup translate

En sonuma yazsam seni translate

Hiç bir şeye değişmem

Aşkla bakan gözlerini

En son anımda *** söylemeliyim sevdiğimi

Hiç bir şeye değişmem benle geçen günlerini

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

En son anımda *** tutmalıyım ellerini

Sevgilim saçlarını tarayıp

Gerdanını okşayıp

Ninniler söyleyip dizlerimde uyutsam seni

Sevgilim kadere aldanmayıp

Kâğıt olup kalem olup

Mutlulukla bir son bulup translate

En sonuma yazsam seni translate

Hiç bir şeye değişmem

متن آهنگ Sevgilim از Mustafa Ceceli

Aşkla bakan gözlerini

En son anımda *** söylemeliyim sevdiğimi

Hiç bir şeye değişmem benle geçen günleriniEn son anımda *** tutmalıyım ellerini

Hiç bir şeye değişmem

Aşkla bakan gözlerini

En son anımda *** söylemeliyim sevdiğimi

Hiç bir şeye değişmem benle geçen günlerini

En son anımda *** tutmalıyım ellerini

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background