متن آهنگ Leili از Morteza

لیلی

👁 ٣٩لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی

لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی

بلای جونوم لیلی

رو آتیشوم چون سیلی

بلای جونوم لیلی

رو آتیشوم چون سیلی

خونه خرابم میکنی

به خدا دوست میدارم خیلی

دوست میدارم خیلی

یادت میآد تا پارسال میگفتی دوستم داشتی

خاطر خواهات هزار هزار

حالا بگو قهری با ما یا آشتی

قهری با ما یا آشتی

بلای جونوم لیلی

رو آتیشوم چون سیلی

بلای جونوم لیلی

رو آتیشوم چون سیلی

غروب بندرگاه، ببین چقدر زیباست

تو ساحلش اما یه عاشق تنهاست

یادم میآد اون شب، تو آتیش ای اهواز

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

اتیش زدی جونم با عشوه با ناز

نکن گل عشق و با غصه ها پر پر

نذار بشه چشمم ز دونه خیس و تر

ز دونه خیس و تر

بلای جونوم لیلی

رو آتیشوم چون سیلی

بلای جونوم لیلی

رو آتیشوم چون سیلی

خونه خرابم میکنی

به خدا دوست میدارم خیلی

دوست میدارم خیلی

با طبل با تمپو تو ساحل کارون

میپیچه آواز یه کولی مجنون

آتیش پاره میشن دو چشمون مستت

میرقصی توی باد با شونه و دستت

میلرزونی سینه، موهات پریشونه

میکوبه این دلها طبل و نیم گونه

طبل و نیم گونه

بلای جونوم لیلی

رو آتیشوم چون سیلی

متن آهنگ Leili از Morteza

بلای جونوم لیلی

رو آتیشوم چون سیلی

ونه خرابم میکنی

به خدا دوست میدارم خیلی

دوست میدارم خیلی

یادت میآد تا پارسال میگفتی دوستم داشتیخاطر خواهات هزار هزار

حالا بگو قهری با ما یا آشتی

قهری با ما یا آشتی

بلای جونوم لیلی

رو آتیشوم چون سیلی

بلای جونوم لیلی

رو آتیشوم چون سیلی

خونه خرابم میکنی

به خدا دوست میدارم خیلی

دوست میدارم خیلی

دوست میدارم خیلی

دوست میدارم خیلی

دوست میدارم خیلی

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
از همین آلبوم
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background