تصویر آهنگ Ahoo از Morteza

دانلود + متن آهنگ Ahoo از Morteza

👁 ٥٨آهوی دشت زنگاری آهوی دشت زنگاری

تویی که میگی دوسم داری میری کنارم نمی آی به کی منو اینجا می سپاری ؟

آهوی دشت زنگاری آهوی دشت زنگای

تویی که میگی دوسم داری

دانلود آهنگ Ahoo از Morteza

تو قلب این شهر شلوغ به کی منو اینجا می سپاری؟

آهوی دشت زنگاری آهوی دشت زنگاری

امان از این جدایی آهوی من کجایی؟

دلم هواتو کرده کی پیش من می آیی؟

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

آهوی مست دشتی دنبال عشق میگشتی

نقشتو گذاشتی رفتی و برنگشتی

آهوی دشت زنگاری آهوی دشت زنگاری

تویی که میگی دوسم داری میری و سراغم نمی آی به کی منو اینجا می سپاری؟

آهوی دشت زنگاری آهوی دشت زنگاری

بیا که دلم نازکه مثل شیشه

اگر تو یار من باشی چی میشه توی دل من عشق تو کرده ریشه آهوی من دوست دارم همیشه دوست دارم همیشه

آهوی دشت زنگاری آهوی دشت زنگاری

متن آهنگ Ahoo از Morteza

تویی که میگی دوسم داری میری و سراغم نمی آی به کی منو اینجا می سپاری؟

آهوی دشت زنگاری آهوی دشت زنگایتویی که میگی دوسم داری

تو قلب این شهر شلوغ به کی منو اینجا می سپاری؟ آهوی دشت زنگاری آهوی دشت زنگاری

آهوی دشت زنگاری آهوی دشت زنگاری

آهوی دشت زنگاری آهوی دشت زنگاری

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background