متن آهنگ Yare Shirin از Mojtaba Dorbidi

آلبوم: Yare Shirin

یاره شیرین

👁 ٥٨چه دلنواز اومدم اما با ناز اومدم شکوفه ریز اومدم اما عزیز اومدم

آخه گفته بودی دیر نکن عاشقو دلگیر

نکن گفته بودی زود بیا لحظه ی موعود بیا

منم اون یار شیرین منم اون یار با

ناز واسه ی عاشقه دلتنگ دلم خونه ی دلباز

منم اون یار شیرین منم اون یار با

ناز واسه ی عاشقه دلتنگ دلم خونه ی دلباز

گفتی بیا بیقرار انگار که اومد بهار گفتی بیا سر زده انگار که عید اومده

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

بذار مهتابو پیرهن کنم چشمتو روشن کنم سکه ی دیدار بشم عیدی واسه یار بشم

منم اون یار شیرین منم اون یار با

ناز واسه ی عاشقه دلتنگ دلم خونه ی دلباز

منم اون یار شیرین منم اون یار با

ناز واسه ی عاشقه دلتنگ دلم خونه ی دلباز

من خواب شیرینتم کنار بالینتم میخوام قصه ی خواهش بگم شعر نوازش بگم

زولفالمو در هم بریز خوابمو بر هم بریز نگو

متن آهنگ Yare Shirin از Mojtaba Dorbidi

دیر شد و شور و تاب رفت عاشقه خسته خواب رفت

منم اون یار شیرین منم اون یار باناز واسه ی عاشقه دلتنگ دلم خونه ی دلباز

منم اون یار شیرین منم اون یار با

ناز واسه ی عاشقه دلتنگ دلم خونه ی دلباز

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background