متن آهنگ Zarabane Makos از محسن یگانه

آلبوم: Rage Khaab

👁 ٥٩تنها امید من که ناامیده

امیدمن دوباره ته کشیده

لحظه ب لحظه فکرناامیدی

این لحظات امونمو بریده

اونکه میگفت بادستای دل من ازقفس بی کسی آزاد شد

چی شد که باگریه ی من شاد شد باشبنم اشکمن آباد شد

از وقتی رفت یه روز خوش ندیدم

خواستم دلم یه گوشه ای بمیره

خسته شدم چه انتظارسختی یکی بیادجون منو بگیره

قلب من از تپیدنش خسته شد نبضم باضربه های معکوس مرد

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

قلب من ازخستگی خوابش گرفت:)

این دل ناامیدو مایوس مرد...

شاید صدای زخمیه دله من

مرحم زخمای دله توباشه...

زخمای دلت ؛

شاید که قصه ی جدایی من نزاره هیشکی ازکسی جداشه...

ازوقتی رفت یه روز خوش ندیدم

خواستم دلم یه گوشه ای بمیره

متن آهنگ Zarabane Makos از محسن یگانه

خسته شدم چه انتظارسختی یکی بیادجون منو بگیره

قلب من از تپیدنش خسته شدنبضم باضربه های معکوس مرد

قلب من ازخستگی خوابش گرفت:)

این دل ناامیدو مایوس مرد...

mohsen yegane_zarabane makous translate

m.a translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background