تصویر آهنگ Passing از محسن یگانه

متن آهنگ Passing از محسن یگانه

آلبوم: Passing

👁 ٩٧من یه خونه روی آب

طرد و سرد و بی پناه

من یه مقصدم ولی همیشه اشتباه

من یه ابر بی بخار

یه غرور زیر پا

آدمای زندگیمو

اعتماد نا به جا

آدما میان برن

که رد بشم به زور

رهگذر شدن همه

هی عبور و هی عبور

سرنوشتمو ببین

مهربونترینشون

غصه هاش به من رسید

شادیاش به دیگرون

پا گذاشت تو زندگیم

پاشو پس کشید و رفت

دور شد

صبر کرد

سوختنمو دید و رفت

سرنوشتمو ببین

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

مهربونترینشون

غصه هاش به من رسید

شادیاش به دیگرون

پا گذاشت تو زندگیم

پاشو پس کشید و رفت

دور شد

صبر کرد

سوختنمو دید و رفت

وعده های رو هوا

وعده های رو هوس

از یه جا به بعد دلو

باورای من شکست

هی شکستو هی شکست

اعتماد نیمه جون

از سکوت تو سرم

زخم حرف اینو اون

ترسم از غریبه هاست

وقتی آشنا بشن

حسرتو یه رد پاست

آخرش برای من

متن آهنگ Passing از محسن یگانه

سرنوشتمو ببین

مهربونترینشونl

غصه هاش به من رسید

شادیاش به دیگرون

پا گذاشت تو زندگیم

پاشو پس کشید و رفتدور شد

صبر کرد

سوختنمو دید و رفت

سرنوشتمو ببین

مهربونترینشون

غصه هاش به من رسید

شادیاش به دیگرون

پا گذاشت تو زندگیم

پاشو پس کشید و رفت

دور شد

صبر کرد

سوختنمو دید و رفت

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background