متن آهنگ Nafas Haye Bi Hadaf از محسن یگانه
آی خدا دلگیرم ازت

آی زندگی سیرم ازت

آی زندگی میمیرمو

عمرمو میگیرم ازت

این غصه های لعنتی از خنده دورم میکنه

این نفسای بی هدف زنده به گورم میکنن

چه لحظه های خوبیه ، ثانیه های آخره

فرشته ی مردنه من ، منو از اینجا میبره

آی خدا دلگیرم ازت

آی زندگی سیرم ازت

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

آی زندگی میمیرمو

عمرمو میگیرم ازت

چه اعترافه تلخیه انگار رسیدم ته خط

وقته خلاصی از حوس ، ای دنیا بیزارم ازت

** عمرمو میگیرم ازت **

شریک زجه های من . بگو که گوشت با منه

ببین که زخمای تنم . شاهد حرفای منه

آی خدا دلگیرم ولی . احساس غم نمیکنم

چون با تو ام پیش کسی سرم رو خم نمیکنم

آی خدا دلگیرم ازت

آی زندگی سیرم ازت

آی زندگی میمیرمو

متن آهنگ Nafas Haye Bi Hadaf از محسن یگانه

عمرمو میگیرم ازت

چه اعترافه تلخیه انگار رسیدم ته خط

وقته خلاصی از حوس ، ای دنیا بیزارم ازتآی خدا دلگیرم ولی . احساس غم نمیکنم

چون با تو ام پیش کسی سرم رو خم نمیکنم

آی خدا دلگیرم ازت

آی زندگی سیرم ازت

آی زندگی میمیرمو

عمرمو میگیرم ازت

چه اعترافه تلخیه انگار رسیدم ته خط

وقته خلاصی از حوس ، ای دنیا بیزارم ازت

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background