متن آهنگ Vaveyla از محسن لرستانی

آلبوم: Shab Ta Sahar

👁 ٦٨دل شده وابسته تو اگه نمیدونی بدون

همجا بن بسته به تو اگه که میتونی بمون

برده دل آرام و قرار از کف این بی قرار

ب من دیونه ی سرمست هشیار ببار

به تکرار ببار تو بسیار ببار برای ی بار می و جام بیار

بیا بده دستم بیا پیمانه رو پر کن بیا

بزن و بکوب کن بیا حال منو خوب کن بیا

بیا و کنارم بشین میبینی خوشحالم که این

گوشه اتاقی بریز سلامت ساقی

بریز بریز ساقی که دل شده یاغی

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

بهم بریز دنیا بریز بازم میخوام میخوام

بریز بریز ساقی که دل شده یاغی

بهم بریز دنیا بریز بازم میخوام

دل شده وابسته تو اگه نمیدونی بدون

همجا بن بسته به تو اگه که میتونی بمون

برده دل برده دل آرام و قرار از کف این بی قرار

ب من دیونه ی سرمست هشیار ببار

به تکرار ببار تو بسیار ببار برای ی بار می و جام بیار

بیا بده دستم بیا پیمانه رو پر کن بیا

متن آهنگ Vaveyla از محسن لرستانی

بزن و بکوب کن بیا حال منو خوب کن بیا

بیا و کنارم بشین میبینی خوشحالم که اینگوشه اتاقی بریز سلامت ساقی

بیا بده دستم بیا پیمانه رو پر کن بیا

بزن و بکوب کن بیا حال منو خوب کن بیا

بیا و کنارم بشین میبینی خوشحالم که این

گوشه اتاقی بریز سلامت ساقی

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background