متن آهنگ Vaveyla از محسن لرستانی

- Shab Ta Sahar

- 438 👁دل شده وابسته تو اگه نمیدونی بدون همجا بن بسته به تو اگه که میتونی بمون برده دل آرام و قرار از کف این بی قرار ب من دیونه ی سرمست هشیار ببار به تکرار ببار تو بسیار ببار برای ی بار می و جام بیار بیا بده دستم بیا پیمانه رو پر کن بیا بزن و بکوب کن بیا حال منو خوب کن بیا بیا و کنارم بشین میبینی خوشحالم که این گوشه اتاقی بریز سلامت ساقی بریز بریز ساقی که دل شده یاغی

بهم بریز دنیا بریز بازم میخوام میخوام بریز بریز ساقی که دل شده یاغی بهم بریز دنیا بریز بازم میخوام دل شده وابسته تو اگه نمیدونی بدون download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
همجا بن بسته به تو اگه که میتونی بمون برده دل برده دل آرام و قرار از کف این بی قرار ب من دیونه ی سرمست هشیار ببار به تکرار ببار تو بسیار ببار برای ی بار می و جام بیار بیا بده دستم بیا پیمانه رو پر کن بیا بزن و بکوب کن بیا حال منو خوب کن بیا بیا و کنارم بشین میبینی خوشحالم که این

گوشه اتاقی بریز سلامت ساقی بیا بده دستم بیا پیمانه رو پر کن بیا بزن و بکوب کن بیا حال منو خوب کن بیا بیا و کنارم بشین میبینی خوشحالم که این گوشه اتاقی بریز سلامت ساقی download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه