تصویر آهنگ تنهایی از محسن ابراهیم زاده

دانلود + متن آهنگ تنهایی از محسن ابراهیم زاده

آلبوم: Tanhaei

Tanhaei

👁 ٦٠از وقتی تنها توی این خونم

تنها امیدم چند تا دیواره

احساسی که افتاده به جونم

از زندگیم دست بر نمی داره

از وقتی تنها توی این خونم

هر عکس تو چند بار می بینم

دانلود آهنگ تنهایی از محسن ابراهیم زاده

تا ساعت ها مات تو می مونم

تاساعت ها پای تو میشینم

وقتی جلوی ایینه راه میرم

تازه میفهمم که چقدر تنهام

من از در و دیوار این خونه

چیزی به غیر از زندگی میخوام

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

از وقتی تنها توی این خونم

حس میکنم چند وقته غم گینم

هر روز با یاد تو پا میشم

هر شب فقط خواب تو رو می بینم

از وقتی تنها توی این خونم

تنها امیدم چند تا دیواره

احساسی که افتاده به جونم

از زندگیم دست بر نمی داره

از وقتی تنها توی این خونم

هر عکس تو چند بار می بینم

تا ساعت ها مات تو می مونم

متن آهنگ تنهایی از محسن ابراهیم زاده

تاساعت ها پای تو میشینم

وقتی جلوی ایینه راه میرم

تازه میفهمم که چقدر تنهاممن از در و دیوار این خونه

چیزی به غیر از زندگی میخوام

از وقتی تنها توی این خونم

حس میکنم چند وقته غم گینم

هر روز با یاد تو پا میشم

هر شب فقط خواب تو رو می بینم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background