متن آهنگ بازم برف از محسن ابراهیم زاده

آلبوم: Bazam Barf

Bazam Barf

👁 ٦٣خیلی از سال گذشت

حسه تو بر نگشت

خیلی از سال گذشت

حسه تو بر نگشت

یه جورایی که آب از سر ما گذشت

خیلی از سال گذشت

اما سرما نرفت

خیلی چیزا شد ولی عشقت از اینجا نرفت

بازم دردو

دوتا چشمی که داره میگه برگردو

بازم دردو

دلم کم کم داره یخ میزنه تو روزای سردو

بازم برفو بازم برفو بازم برف

بازم برفو

دلی که قد دنیا باهات داره حرفو

بازم برفو

تو نیستی و یه مشت خاطره مونده زیر این برفو

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

بازم برفو بازم برفو بازم برف

خیلی از سال گذشت

حسه تو بر نگشت

کاشکی

همه چی اون شه

که هر دومون خواستیم

خدا کنه

کاشکی

هردومون بشه با عشق

به پای هم واستیم

خدا کنه

خیلی از سال گذشت

حسه تو بر نگشت

یه جورایی که آب از سر ما گذشت

خیلی از سال گذشت

متن آهنگ بازم برف از محسن ابراهیم زاده

اما سرما نرفت

خیلی چیزا شد ولی عشقت از اینجا نرفت

بازم دردو

دوتا چشمی که داره میگه برگردوبازم دردو

دلم کم کم داره یخ میزنه تو روزای سردو

بازم برفو بازم برفو بازم برف

بازم برفو

دلی که قد دنیا باهات داره حرفو

بازم برفو

تو نیستی و یه مشت خاطره مونده زیر این برفو

بازم برفو بازم برفو بازم برف

خیلی از سال گذشت

حسه تو بر نگشت

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background