متن آهنگ یوسف از محسن چاوشی

آلبوم: Boatless Oar

Yousef

👁 ٧٩افسوس بود و جز افسوس، چیزی به شب نمی تابید

هرچشمه ای که می خشکید، از چشم ما می افتاد

از روزگار دلگیرم، ای کاش، رنج آخر داشت

یوسف اگه برادر داشت، کی توی چاه می افتاد

دل چشمه بود و می جوشید، وقتی خدا واسه مردم

هر روز یک کوزه رو می شکست، از تیکه هاش دل می ساخت

از تیکه تیکه ی قلبم، هی کوزه ساخت اما

هی هرشب واسه من ِ تنها، از خون و خاک گِل می ساخت

بکار و بچین، بچین و ببخش

زمین خدا، برای همه ست

ببین و نترس، نترس و بگو

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

خدای تا ابد، خدای همه ست

تا چشم کار می کردو، تا اعتماد می کردم

چشمم به هرچی که می دید، بی اعتماد تر می شد

معجون دردمندی از سردرد و دردسر بودم

با هر مسکنی تازه دردم زیادتر می شد

خشکیده تر شدم ای ماه، عکست توی کدوم چشمه ست

اینجا که هرچی می بینم دالون ِ تنگ و تاریکه

دالون تنگ و تاریکه

اینجا که هرچی می گردم، راهی به سرپناهی نیست

روح بزرگ من دیدی دنیا چقدر کوچیکه

متن آهنگ یوسف از محسن چاوشی

بکار و بچین، بچین و ببخش

زمین خدا، برای همه ست

ببین و نترس، نترس و بگوخدای تا ابد، خدای همه ست

بکار و بچین، بچین و ببخش

زمین خدا، برای همه ست

ببین و نترس، نترس و بگو

خدای تا ابد، خدای همه ست

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background