تصویر آهنگ Who Is This? از محسن چاوشی

دانلود + متن آهنگ Who Is This? از محسن چاوشی

آلبوم: Harmless Ruler

👁 ٦٤این کیست این این کیست این این یوسف ثانی است این

امروز مستیم ای پدر توبه شکستیم ای پدر

از قحط رستیم ای پدر امسال ارزانی است این

مست و پریشان توام موقوف فرمان توام

اسحاق قربان توام این عید قربانی است این

کیست کیست جان من

این کیست کیست جان من

دانلود آهنگ Who Is This? از محسن چاوشی

کیست کیست جان من

این کیست کیست جان من

من کیسه ها میدوختم در حرص زر میسوختم

ترک گدا رویی کنم چون گنج دیدم در کمین

بسم الله ای روح البقا بسم الله ای شیرین لقا

بسم الله ای شمس الضحا بسم الله ای عین الیقین

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

کیست کیست جان من

این کیست کیست جان من

کیست کیست جان من

این کیست کیست جان من

کیست کیست جان من

این کیست کیست جان من

هفت آسمان را بردرم وز هفت دریا بگذرم

چون دلبرانه بنگری در جان سرگردان من

بی پا و سر کردی مرا بیخواب و خور کردی مرا

سرمست و خندان اندرآ ای یوسف کنعان من

کیست کیست جان من

این کیست کیست جان من

کیست کیست جان من

متن آهنگ Who Is This? از محسن چاوشی

این کیست کیست جان من

از لطف تو چو جان شدم وز خویشتن پنهان شدم

ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان منیک لحظه داغم می کشی یک دم به باغم می کشی

پیش چراغم می کشی تا وا شود چشمان من

کیست کیست جان من

این کیست کیست جان من

کیست کیست جان من

این کیست کیست جان من

کیست کیست جان من

این کیست کیست جان من

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background