تصویر آهنگ Sheydaei از محسن چاوشی

دانلود + متن آهنگ Sheydaei از محسن چاوشی

👁 ٦٥



بیا بیا که شدم در غم تو سودایی

درآ درآ که به جان آمدم ز تنهایی

عجب عجب که برون آمدی به پرسش من

ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی

بده بده که چه آورده ای به تحفه مرا

بنه بنه بنشین تا دمی برآسایی

بیا بیا که شدم در غم تو سودایی

درآ درآ که به جان آمدم ز تنهایی

عجب عجب که برون آمدی به پرسش من!

دانلود آهنگ Sheydaei از محسن چاوشی

ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی

مرو مرو چه سبب زود زود می بروی؟

بگو بگو که چرا دیر دیر می آیی؟

نفس نفس زده ام ناله ها ز فرقت تو

زمان زمان شده ام بی رخ تو سودایی

بگو بگو که چرا دیر دیر می آیی؟

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

زمان زمان شده ام بی رخ تو سودایی

بی رخ تو سودایی...

بیا بیا که شدم در غم تو سودایی

درآ درآ که به جان آمدم ز تنهایی

عجب عجب که برون آمدی به پرسش من!

ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی

بده بده که چه آورده ای به تحفه مرا

بنه بنه بنشین تا دمی برآسایی

مجو مجو پس از این زینهار راه جفا

مکن مکن که کشد کار ما به رسوایی

برو برو که چه کژ می روی به شیوه گری

بیا بیا که چه خوش می چمی به رعنایی

مجو مجو پس از این زینهار راه جفا

مکن مکن که کشد کار ما به رسوایی

متن آهنگ Sheydaei از محسن چاوشی

برو برو که چه کژ می روی به شیوه گری

بیا بیا که چه خوش... بیا بیا که چه خوش می چمی به رعنایی

مرو مرو چه سبب زود زود می بروی؟



نفس نفس... زمان زمان... بی رخ تو سوایی

مرو مرو چه سبب زود زود می بروی؟

بگو بگو که چرا دیر دیر می آیی؟

نفس نفس زده ام ناله ها ز فرقت تو

زمان زمان شده ام بی رخ تو سودایی

سودایی... بی رخ تو سودایی

سودایی...

درآ درآ... عجب عجب

نفس نفس... بی رخ تو شیدایی

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background