متن آهنگ Sheydaei از محسن چاوشی

- Happy Persian Collection

- 224 👁بیا بیا که شدم در غم تو سودایی درآ درآ که به جان آمدم ز تنهایی عجب عجب که برون آمدی به پرسش من ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی بده بده که چه آورده ای به تحفه مرا بنه بنه بنشین تا دمی برآسایی بیا بیا که شدم در غم تو سودایی درآ درآ که به جان آمدم ز تنهایی عجب عجب که برون آمدی به پرسش من! ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی مرو مرو چه سبب زود زود می بروی؟ بگو بگو که چرا دیر دیر می آیی؟ نفس نفس زده ام ناله ها ز فرقت تو زمان زمان شده ام بی رخ تو سودایی بگو بگو که چرا دیر دیر می آیی؟

زمان زمان شده ام بی رخ تو سودایی بی رخ تو سودایی... بیا بیا که شدم در غم تو سودایی درآ درآ که به جان آمدم ز تنهایی عجب عجب که برون آمدی به پرسش من! ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی بده بده که چه آورده ای به تحفه مرا download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
بنه بنه بنشین تا دمی برآسایی مجو مجو پس از این زینهار راه جفا مکن مکن که کشد کار ما به رسوایی برو برو که چه کژ می روی به شیوه گری بیا بیا که چه خوش می چمی به رعنایی مجو مجو پس از این زینهار راه جفا مکن مکن که کشد کار ما به رسوایی برو برو که چه کژ می روی به شیوه گری بیا بیا که چه خوش... بیا بیا که چه خوش می چمی به رعنایی مرو مرو چه سبب زود زود می بروی؟

نفس نفس... زمان زمان... بی رخ تو سوایی مرو مرو چه سبب زود زود می بروی؟ بگو بگو که چرا دیر دیر می آیی؟ نفس نفس زده ام ناله ها ز فرقت تو زمان زمان شده ام بی رخ تو سودایی سودایی... بی رخ تو سودایی سودایی... درآ درآ... عجب عجب نفس نفس... بی رخ تو شیدایی download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه