متن آهنگ Sheydaei از محسن چاوشی

- Happy Persian Collection

- 247 👁بیا بیا که شدم در غم تو سودایی درآ درآ که به جان آمدم ز تنهایی عجب عجب که برون آمدی به پرسش من ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی بده بده که چه آورده ای به تحفه مرا بنه بنه بنشین تا دمی برآسایی بیا بیا که شدم در غم تو سودایی درآ درآ که به جان آمدم ز تنهایی عجب عجب که برون آمدی به پرسش من! ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی مرو مرو چه سبب زود زود می بروی؟ بگو بگو که چرا دیر دیر می آیی؟ نفس نفس زده ام ناله ها ز فرقت تو زمان زمان شده ام بی رخ تو سودایی بگو بگو که چرا دیر دیر می آیی؟

زمان زمان شده ام بی رخ تو سودایی بی رخ تو سودایی... بیا بیا که شدم در غم تو سودایی درآ درآ که به جان آمدم ز تنهایی عجب عجب که برون آمدی به پرسش من! ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی بده بده که چه آورده ای به تحفه مرا download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
بنه بنه بنشین تا دمی برآسایی مجو مجو پس از این زینهار راه جفا مکن مکن که کشد کار ما به رسوایی برو برو که چه کژ می روی به شیوه گری بیا بیا که چه خوش می چمی به رعنایی مجو مجو پس از این زینهار راه جفا مکن مکن که کشد کار ما به رسوایی برو برو که چه کژ می روی به شیوه گری بیا بیا که چه خوش... بیا بیا که چه خوش می چمی به رعنایی مرو مرو چه سبب زود زود می بروی؟

نفس نفس... زمان زمان... بی رخ تو سوایی مرو مرو چه سبب زود زود می بروی؟ بگو بگو که چرا دیر دیر می آیی؟ نفس نفس زده ام ناله ها ز فرقت تو زمان زمان شده ام بی رخ تو سودایی سودایی... بی رخ تو سودایی سودایی... درآ درآ... عجب عجب نفس نفس... بی رخ تو شیدایی download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه