متن آهنگ شاه مقصود از محسن چاوشی

آلبوم: Harmless Ruler

Shah Maghsood

👁 ٥٩این جنگ چوب خورده تو نعره های خفیفش

شیر لگد خورده داره

دریاست دریای طابوت رو شونه های نحیفش مرغابی مرده داره

طفلک همش لنگ نونه این سفره هرچی که

داشته برداشته و بذر کرده

از تشنگی نصفه جوونه این مشق دستاشو

عمری نذر ابوالفضل کرده

این صورت استخونی از فقر سیلی که

می خورد دردو فراموش می کرد

البته یادم نمیره وقتی جوون بود با فوت

خورشید و خاموش می کرد

روحی که رو موج اف ام می شست کنج اتاقو سرگرم بخت خودش بود

لبخند میزد به آفت سیبی که نعشش همیشه زیر درخت خودش بود

ای چرک رو اسکناسا رابعه ناشناسا

پیکان دلتنگ بابا

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

بار تلنبار مونده از شهر و از یار مونده

قربانی جنگ بابا

بی جامه بی ادامه چشم انتظار یه نامه

از پی و سجاده بابا

ای سرفه های پر از دود ویرونه

شاه مقصود از سکه افتاد بابا

می گفت جاعل که بودم عمر عزیزم

هدر شد توی صف سینماها

می گفت امروز دیگه نقش مهمی ندارم

توی تئاتر شماها

می گفت ده سال هر روز راه دوا خونه ها

رو ترک موتور گریه کرده

از اون سر چاله میدون تا این سر توپ

خونه با توپ پر گریه کرده

متن آهنگ شاه مقصود از محسن چاوشی

می گفت ما مرغ شامیم حالا یا بزم عروسی

یا مجلس سوگواری

می گفت فرقی نداریم فرق ما دوتا شبیهه

اسب کالسکه ست و گاریمی رفت و می گفت پشت لبخند

سه در چهارم قسط عقب مونده دارم

می گفت از من گذشته می رفت و می گفت

امشب مهمون نا خونده دارم

ای چرک رو اسکناسا رابعه ناشناسا

پیکان دلتنگ بابا

بار تلنبار مونده از شهر و از یار مونده

قربانی جنگ بابا

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background