تصویر آهنگ Rahe Karbala از محسن چاوشی

متن آهنگ Rahe Karbala از محسن چاوشی

آلبوم: Lengeh Kafsh

👁 ٨٠خسته از نگاه عالم گوشه گیر جنگلا

خیلی دوست دارم برم به سرزمین کربلا

اما این همه پرنده چرا طاووس شدم

ای خدا ببین چطور از همه مایوس شدم

آخه چی می شد منم عقاب و شاهین می شدم

می تونستم بپرم به آرزوهای خودم

همه زل زدن به پای زشت من

نمی دونن که چیه سرشت من

نمی دونن که می خوام چیکار کنم

دلمو به عشق کی دچار کنم

دوست دارم راهی کربلا بشم

تا منم سری توی سرا بشم

حالا از کجا برم پای پیاده ای خدا

راهمو نشون بده می خوام برم به کربلا

حالا از کجا برم پای پیاده ای خدا

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

راهمو نشون بده می خوام برم به کربلا

حالا از کجا برم پای پیاده ای خدا

راهمو نشون بده می خوام برم به کربلا

حالا از کجا برم پای پیاده ای خدا

راهمو نشون بده می خوام برم به کربلا

خسته از نگاه عالم گوشه گیر جنگلا

خیلی دوست دارم برم به سرزمین کربلا

اما این همه پرنده چرا طاووس شدم

ای خدا ببین چطور از همه مایوس شدم

آخه چی می شد منم عقاب و شاهین می شدم

می تونستم بپرم به آرزوهای خودم

همه زل زدن به پای زشت من

نمی دونن که چیه سرشت من

متن آهنگ Rahe Karbala از محسن چاوشی

نمی دونن که می خوام چیکار کنم

دلمو به عشق کی دچار کنم

دوست دارم راهی کربلا بشم

تا منم سری توی سرا بشمحالا از کجا برم پای پیاده ای خدا

راهمو نشون بده می خوام برم به کربلا

حالا از کجا برم پای پیاده ای خدا

راهمو نشون بده می خوام برم به کربلا

حالا از کجا برم پای پیاده ای خدا

راهمو نشون بده می خوام برم به کربلا

حالا از کجا برم پای پیاده ای خدا

راهمو نشون بده می خوام برم به کربلا

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background