متن آهنگ نگار از محسن چاوشی

Negar

👁 ٦٠نگار تازه خیز من کجایی آی کجایی

به چشمان سرمه ریز من کجایی آی کجایی

نفس بر سینه ی عاشق رسیده آی رسیده

دم مردن عزیز من کجایی آی کجایی

بمیرم تا تو چشم تر نبینی

شراره آه پرآذر نبینی

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

چنان از آتش عشقت بسوزم

که از من رنگ خاکستر نبینی

به والله که جانانم تویی تو

بسلطان عرب آی جانم تویی تو

تو دوری از برم دل در برم نیست

متن آهنگ نگار از محسن چاوشی

هوای دیگری اندر در سرم نیست

نگار تازه خیز من کجایی آی کجاییبه چشمان سرمه ریز من کجایی آی کجایی

نفس بر سینه ی عاشق رسیده آی رسیده

دم مردن عزیز من کجایی آی کجایی

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background