متن آهنگ Mariz Hali از محسن چاوشی

- Mariz Hali

- 338 👁نه جیک جیک مستانت نه سردی زمستانت رجوع كن به دستانت چه روزهای بسیاری كه ظلم ها روا كردی به دست های بسیاری شبانه مرد گاریچی به خانه می كشد خود را اگر كه مادیان خسته اگر طناب هم پاره درون مرد همواره كشیده می شود باری مریض حالی ام خوش نیست نه خواب راحتی دارم نه مایلم به بیداری درون ما تفاوت هاست تو مبتلا به درمانی و من دچار بیماری كنار تخت می خوابم مگر هوا كه بند آمد نفس كشیدنت باشم

تو روز میشوی هر شب و صبح میشوی هر روز تو خواب راحتی داری خیال بافیت بد نیست خیال كن كه خواهی رفت همین كه رفتی و مردم تلاش كن كه برگردی و در كمال خونسردی مرا به خاک بسپاری زیاد یاوه می گویم download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
گره بزن زبانم را زیاد از تو می نوشم بگیر استكانم را بگیر هرچه را دارم ببخش هرچه را داری مریض حالی ام خوش نیست نه خواب راحتی دارم نه مایلم به بیداری درون ما تفاوت هاست تو مبتلا به درمانی و من دچار بیماری كنار تخت می خوابم مگر هوا كه بند آمد نفس كشیدنت باشم تو روز میشوی هر شب و صبح میشوی هر روز

تو خواب راحتی داری تو را شبانه تا هر شب به روی شانه خواهم برد تو را شبانه خواهم مرد شبانه های لب هایم لبانه های شب هایت شبانه های بیداری چه بیقرار و سنگین بار به خانه می كشم خود را چه بی گدار در قلبم زبانه میكشی خود را من از تو سخت دلگیرم تو از كه سخت بیزاری download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه