متن آهنگ Khab-e-Baad az zohr(An afternoon nap) از محسن چاوشی

👁 ٦٢عمر زندگی کوتاه س...

مثِّ شعله ی کبریت!

عمر هر چی غیر از عشق...

مث عمر کوتاهه!

همسفر شدن مثِ...

در به در شدن خوبه!

پس قدم بزن با من...

بین راه و بیراهه...

من که قلب کوچیکم...

بی تو کاسه ی خونه!

من که کاسه ی چشمم...

جز تو از کسی پُر نیست!

دوست داشتن یا عشق؟!

دوست دارمت با عشق!

عشق من به دوست داشتن...

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

قابل تصور نیست...

عشق چند قدم راهه...

از اتاق تا ایوون...

عشق دستته وقتی...

میز شامو می چینه!

مثِّ خواب بعدازظهر...

تلخه اما می چسبه!

مثِّ چای بعد از خواب...

تلخه اما شیرینه!

من که قلب کوچیکم...

بی تو کاسه ی خونه!

من که کاسه ی چشمم...

جز تو از کسی پُر نیست!

دوست داشتن یا عشق؟!

دوست دارمت با عشق!

عشق من به دوست داشتن...

متن آهنگ Khab-e-Baad az zohr(An afternoon nap) از محسن چاوشی

قابل تصور نیست...

از پرنده تا لونه...

از کویر تا بارون...

از اتاق تا ایوون...

عشق بهترین راهه!آسمون تویی وقتی...

ماه داره می خنده!

عشق من ببین امشب...

آسمون چقد ماهه!

دوست داشتن یا عشق؟!

دوست دارمت با عشق!

دوست داشتن یا عشق؟!

دوست دارمت با عشق!

دوست داشتن یا عشق؟!

دوست دارمت با عشق!

دوست داشتن یا عشق؟!

دوست دارمت با عشق!

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background