متن آهنگ خواب از محسن چاوشی

آلبوم: Boatless Oar

Khaab

👁 ٧٢لبخند زدو دستامو گرفت اما تویه خواب

فردا نشده بیدار شدم بیدار خراب

عکسش از رویه میز باز از رویه قاب بیرون اومدو

دستامو گرفت باهم دوباره رفتیم تویه قاب

ترسیدم اگه بیدار بشم خوابم بپره

گفتم نکنه اصلا رویه میز خوابم نبره

تنها رویه تخت تنها تویه خواب با اون تویه قاب

چشماشو که بست قاب از رویه میز افتادو شکست

حالا یه نفر این خواب منو تعبیر

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

تا ساعتای بیخوابیه من تغییر کنه

بارون میومد پس داد زدم من پشت درم

خمیازه ی باد آهسته گذشت از پشت سرم

در وا نشده بیدار شدم بارون میومد

گفتم نکنه فردا شده و من بیخبرم

بارون میومد پس داد زدم پشت دره

بیدار شدی گفتی نکنه خوابم نبره

سیل از تویه قاب اومد تو اتاق در وا شده بود

متن آهنگ خواب از محسن چاوشی

ما غرق شدیم از بس که اتاق دریا شده بودحالا یه نفر این خواب منو تعبیر

تا ساعتای بیخوابیه من تغییر کنه

تغییر کنه

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background