متن آهنگ کلنجار از محسن چاوشی

آلبوم: Boatless Oar

Kalanjar

👁 ٧٧کمد پر از لباس تو، میز پر از عکس تو

هنوز تو اتاقمون، می پلکن نشونه هات

وقتی که توی خلوتت، منو مرور می کنی

یه قطره اشک، ممکنه بشینه روی گونه هات

می پرم از خواب شبو، لباسمو تن می کنم

چراغو روشن می کنم، خونه رو پرسه می زنم

تا خود صبح با خودم، همش کلنجار میرم

تا بلکه خوابم نبره، نیای به خواب دیدنم

سعی نمی کنم تو رو، مجاب اومدن کنم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

از کجا معلوم که سرت، از این شلوغ تر نشه

از کجا معلوم دل تو، یه روز برام تنگ شه و

یه جور بخوای بیای پیشم، که هیشکی با خبر نشه

اینکه دوستم نداشتی، برام اهمیت نداشت

فقط دلم می خواست، یه روز تموم بشن بهونه هات

دلت که پر زد واسه من، به در که چشم دوختی

بال ِ شکسته ی منو بدوز روی شونه هات

برام مهم نیست که دیگه، صدای قلبم چی میگه

متن آهنگ کلنجار از محسن چاوشی

تو آخرش توجهی، به خواهشم نمی کنی

فقط یکم کلافه ام، یکم به هم ریخته ام

اما مهم نیست که دیگه، نوازشم نمی کنیسعی نمی کنم تو رو، مجاب اومدن کنم

از کجا معلوم که سرت، از این شلوغ تر نشه

از کجا معلوم دل تو، یه روز برام تنگ شه و

یه جور بخوای بیای پیشم، که هیشکی با خبر نشه

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background