متن آهنگ هوام دوباره پس از محسن چاوشی

آلبوم: Havam Dobareh Pase

Havam Dobareh Pase

👁 ٦٠دو روز دنیا برام

قفس تر از قفسه

بهم نفس برسون

هوام دوباره پسه

هوامو داشته باش

میگن تو مؤمنی و

دم مسیحایت

نفس تر از نفسه

همیشه می لنگه

یه جای زندگیم

الهی من بمیرم

برای زندگیم

همیشه می لنگه

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

یه جای زندگیم

الهی من بمیرم

برای زندگیم

من که یادم رفته

چی دردمه چی دوامه

برام مهم هم نیست

کی نیستش و کی باهامه

همیشه می لنگه

یه جای زندگیم

یه مرگ تازه میخوام

بجای زندگیم

نذار که کشته ی این

متن آهنگ هوام دوباره پس از محسن چاوشی

زهر گزنده بشم

می خوام تو این بازی

یه بار برنده بشم

همیشه می لنگهیه جای زندگیم

الهی من بمیرم

برای زندگیم

همیشه می لنگه

یه جای زندگیم

الهی من بمیرم

برای زندگیم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background