متن آهنگ Gheire Mamoly از محسن چاوشی

👁 ٩٢دوستی سادهی ما

غیرمعمولی شد

نمیدونم اون روز

تو وجودم چیشد.

نمیدونم چی شد

که وجودم لرزید

دل من این حسو

از تو زودتر فهمید

تو که باشی پیشم

دیگه چی کم دارم

چه دلیلی داره

ازتو دست بردارم

بین ما کی بیشتر

عاشقه، من یا تو؟

هرچی شد از حالا

همه چیزش با تو...

دیگه دست من نیست

بستگی داره به تو

بستگی داره که تو

تا کجا دوستم داری

بستگی داره که تو

تا چه روزی بتونی

عاشق من بمونی

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

منو تنها نذاری...

دست من نبود اگه

اینجوری پیش اومد

میدونستم خوبی

ولی نه تا این حد

انگار صد ساله

که تورو میشناسم

واسه اینه اینقدر

روی تو حساسم

من احساساتی

به تو عادت کردم

هرجا باشم آخر

به تو برمیگردم...

دیگه دست من نیست

بستگی داره به تو

بستگی داره که تو

تا کجا دوستم داری

بستگی داره که تو

متن آهنگ Gheire Mamoly از محسن چاوشی

تا چه روزی بتونی

عاشق من بمونی

منو تنها نذاری...

دیگه دست من نیست

بستگی داره به تو

بستگی داره که توتا کجا دوستم داری

بستگی داره که تو

تا چه روزی بتونی

عاشق من بمونی

منو تنها نذاری...

دیگه دست من نیست

بستگی داره به تو

بستگی داره که تو

تا کجا دوستم داری

بستگی داره که تو

تا چه روزی بتونی

عاشق من بمونی

منو تنها نذاری...

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background