متن آهنگ Ghahveye Ghajari از محسن چاوشی

آلبوم: Boatless Oar

👁 ٦٦گاهی بهانه ی هوسی باشم

یا پشت میله ی قفسی باشم

من راضی ام به هر چه تو می خواهی

ترجیح می دهی چه کسی باشم؟

من خام بودم و تو پرم کردی

با اینکه از تو خاطره ام خالی ست

مردی که روبروی تو می خواند

جز یک نوار پر شده چیزی نیست

دیوار دور خانه ی من چینی ست

دار و ندارم رو آنچه می بینی ست

غیر از خودت که واقعیت داری

هر آنچه دیده ام همه تزئینی ست

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

من یوسفم که برای تماشایت

با حبس با توطئه می سازم

هر روز پیش چشم برادرها

خود را درون چاه می اندازم

من سال های سال از این خانه

بیرون نرفته ام که تو برگردی

یک بار هم که آمده ای ما را

مهمان به قهوه قجری کردی

دیوار دور خانه ی ما چینی است

دار و ندارم آنچه که می بینی ست

من عاشق تویی شده بودم که

متن آهنگ Ghahveye Ghajari از محسن چاوشی

تنها تنها تنها تنها تنها تنها

دیوار دور خانه ی من چینی ست

دار و ندارم آنچه که می بینی ست

غیر از خودت که واقعیت داریهر آنچه دیده ام همه تزئینی ست

از هر شب بدون تو بیزارم

از وهن ها و این همه انکارم

این حرفا نشانه سودا نیست

من حدس می زنم که جنون دارم

من حدس می زنم که جنون

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background